___________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Előzetes kutatási tanulmány – Az energiával és az éghajlattal kapcsolatos stratégiai és tervezési dokumentumok, az energia- és éghajlat-tervezés, -kezelés lehetőségeinek figyelembevételével

A harmadik tevékenység részeként – a jó gyakorlatokon alapuló korszerű elemzéseket megelőzően, a jelenlegi helyzet meghatározása érdekében a projektpartnerek elsőként elkészítették az energiával és az éghajlattal kapcsolatos stratégiai és tervezési tanulmányokat. A tanulmány keretei között a szakértők megvizsgálták az aktuális energia-, klímatervezési és -kezelési módokat, amely során feltárásra került az is, hogy a partnerországok jelen pillanatban hol tartanak az európai energetikai és éghajlati célok elérése felé tett lépéseikben.

Előzetes kutatási tanulmány Horvátország

Előzetes kutatási tanulmány Magyarország

 

2. Nyílt pályázati felhívás helyi önkormányzatok számárá. A jelentkezők egy Fenntartható Energia és Klíma Akciótervre  pályázhatnak.

A projektparterek kettő nyílt pályázati felhívást hirdettek meg helyi önkormányzatok számára, abból a célból, hogy egy-egy helyi önkormánytatot kiválasszanak (egyet Zala megyében – magyar nyelven, egyet Muraköz megyévben – horvát nyelven). A felhívás alapján egy-egy Fenntartható Energia és Klíma Akciótervre lehet pályázni. A pályázatok egy pontozási rendszer alapján kerülnek elbírálásra.

Nyilvános meghívást Muraköz

Nyilvános felhívás Zala megyé

 

3. Közös határon átnyúló módszertan a stratégiai tervezéshez

 

4. A fenntartható energiafejlesztés és az éghajlatváltozás cselekvési tervei

 

5. Az energia-visszanyerés, a megújuló energiaforrások felhasználása és az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos bevált gyakorlatok elemzése a két ország közötti hasonlóságok és különbségek áttekintésével

 

6. Útmutató a helyi és regionális önkormányzati egységekhez az energia- és éghajlat-tervezéssel és -kezeléssel kapcsolatban

 

7. Projekt szórólap

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________