______________________________________________________________________________________________________________________________________

Konferenciák

Horvát alakuló konferencia – 2020.07.21.

A SEPIaM-CC projekt nyitókonferenciája Csáktornyán került megrendezésre 2020. július 21-én. Ezzel a konferenciával a projekt megvalósítása hivatalosan is elkezdődött. A konferenciát Josip Grivec Muraköz megye elnök helyettese és Alen Visnjic, a Muraközi Energetikai Ügynökség igazgatója nyitotta meg.

Ezt követően a Muraközi Energetikai Ügynökség munkatársai ismertették a projektet, annak tevékenységeit, céljait és a várható eredményeket. Bemutatták Csáktornya város Fenntartható Energia- és Klímaakciótervét (SECAP), melyet az Ügynökség 2018-ban dolgozott ki. A konferencián több mint húsz meghívott vett részt, akik a konferencia után feltehették kérdéseiket a projekttel  kapcsolatban és a megvalósításban való részvételi lehetőséggel kapcsolatban.

Magyarországon alakuló konferencia – 2020.09.15.

A SEPIaM-CC projekt keretein belül a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nyitókonferenciát szervezett az érintett magyar szervezetek, szakértők érdeklődésének felkeltése érdekében. A konferencia célja az volt, hogy növelje a résztvevők energiatudatosságát, szemléltesse hogyan tudják támogatni a klímaváltozás enyhítését és mit nyújt a SEPIaM-CC projekt.

A köszöntő után a ZMVA bemutatta a SEPIaM-CC projektet, szemléltette a projekt hátterét, a problémákat, kihívásokat, célcsoportokat , a projekt céljait és előnyeit. A nyitókonferencia legfőbb üzenete az említett témák mellett a projekt későbbi eredményeire vonatkozik, azaz azenergiahatékonyság és a klímaváltzás csökkentése. Az előadások után az érdeklődőknek lehetősége volt kérdéseket feltenni és diskurálni a témáról.

Horvátországi zárókonferencia – 2022.02.16.

A Muraközi Energetikai Ügynökség Kft. 2022. február 16-án, szerdán 10:00 órai kezdéssel tartotta a SEPlaM-CC projekt zárókonferenciáját a Muraközi Technológiai és Innovációs Központban. A zárókonferencián bemutatásra kerültek a 2020 július elején kezdődött projekt húsz hónapos megvalósítása során elért eredmények, projekttevékenységek, majd a Muraközi Energetikai Ügynökség Kft. által kidolgozott Muraszerdahely város számára készített Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv is bemutatásra került. A dokumentumot az önkormányzat várhatóan 2022 márciusában fogja elfogadni. A Muraközi Energetikai Ügynökség Kft szakértői mellett az Északi Regionális Energiaügynökség szakértői is jelen voltak a rendezvényen, szakmai előadásuk témája a “közös SECAP” kidolgozásán során szerzett tapasztalataikról szólt.

 

 

 

Magyarországi zárókonferencia – 2022.02.16.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a 2022. február 16-án, Lentiben a Thermal Hotel Balance-ban 9:30-as kezdéssel rendezte meg a “A határon átnyúló állami intézmények kapacitásnövelése a fenntartható energiatervezés és energiakezelés, valamint az éghajlatváltozás enyhítése terén”, SEPlaM-CC című projekt zárókonferenciáját.

Varga Úr, az Alapítvány ügyvezetője bemutatkozó beszéde során bemutatta a SEPlaM-CC projekt; annak céljai, tevékenységei és az elért eredmények kerültek ismertetésre. Ezt követően Lenti város polgármestere, Horváth Úr a fenntartható város témában tartott előadást.

A záróelőadást Heves Úr tartotta meg a Lenti város számára készített a SECAP témában, amely a SEPlaM-CC projekt tevékenységének részeként került kidolgozásra.

Az előadások után a résztvevőknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni az előadóknak, melynek eredményeként színvonalas és aktív beszélgetés alakult ki.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Projektpartner találkozók

Első partnertalálkozó – 2020.07.24.

Az első projektpartner találkozó 2020. július 24-én, szerdán került megrendezésre. A COVID-19 világjárvány miatt a partnerek megállapodtak abban, hogy az értekezletet Skype videóhívás formájában tartják meg. Az egy órás megbeszélés alatt a projektpartnerek a megvalósításra váró tevékenységekről döntöttek, valamint arról, hogy az egyes partnereknek milyen tevékenységeket valósítanak meg a projekten keretein belül.

Az találkozó fő témái voltak: projekt menedzsment és ügyintézés, információ és népszerűsítés, a projekt folyamatai és határidők, a már meglévő fenntartható energiatervezés gyakorlatainak elemzése.

 

Második partnertalálkozó – 2021.02.05.

A Muraközi Energetikai Ügynökség (Međimurska energetska agencija d. o. o. MENEA), valamint a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) 2021. február 5-én tartotta a második projektpartner találkozót, melyet virtuális formában a ZOOM platformon keresztül bonyolítottak le. A találkozó során a Muraközi Energetikai Ügynökség bemutatta a projekt tevékenységeit, majd a partnerek közösen meghatározták a következő tevékenységek megvalósításához szükséges lépéseket.

A találkozó témái a következők voltak: projekt menedzsment, kommunikációs tevékenységek, a fenntartható energetikai tervezés jelenlegi gyakorlatának elemzése, a stratégia tervezés, a SECAP fejlesztésének, módszertanának kidolgozása, valamint a kapacitásnövelés és a határokon átnyúló együttműködés fejlesztése. A találkozó eredményesen zárult. A konzorciumban részt vevő partnerek meghatározták azokat a  tevékenységeket, amelyeket a projekt megvalósításának következő hónapjaiban hajtanak majd végre.

 

Harmadik projekttalálkozó – 2021.06.08.

2021. június 8-án került megrendezésre a SEPlaM-CC projekt hálózatépítő eseménye, valamint a harmadik projektpartner találkozója. A rendezvényt a Muraközi Energetikai Ügynökség rendezte a csáktornyai Technológiai és Innovációs Központ épületében. A találkozó során a projektpartnerek konzultáltak azon kulcsfontosságú lépésekről, amelyek a harmadik jelentési időszak végéig (2021 június vége) kerülnek megvalósításra, valamint a következő jelentési időszakokban szükséges tevékenységekről.

A partnerek összegezték a kötelező projekttevékenységeket, melyek alapján a projekt előrehaladását megfelelőnek találták, jelentős eltérések a projekt kimenetelének szempontjából nem merültek fel.

 

Negyedik projektpartnertalálkozó – 2022.02.09.

Az utolsó projektpartenertalálkozót a magyar partner szervezte, mely 2022. február 9-én került megrendezésre, Zalaegerszegen az Alapítvány székhelyén. A találkozónak két része volt: az első részben a hátralévő projektevékenységekről egyeztettek, melyeket 2022 február végéig kell megvalósítani. A második részben a szakmai rész következett, mely során a horvátországi és magyarországi szakértők egyeztettek a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervekről (SECAP), melyek Lenti és Muraszerdahely városának készülnek. A Muraközi Energetikai Ügynökség szakértői, valamint az IMRO-DDKK Nonprofikt Kft., az Alapítvány által megbízott szakértők egyeztettek. A szakértők a SECAP dokumentumok véglegesítése előtt megosztották egymással a tudásukat, melynek egyik célja az, hogy az önkormányzat elé terjesszék a SECAP-ot, azért hogy majd az hivatalosan is elfogadásra kerüljön.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Hálózati műhelyek

Első hálózatépítő esemény – 2021.06.08.

A Muraközi Energetikai Ügynökség 2021 június 08-án bonyolította le a projekt első határon átnyúló hálózatépítő eseményét csáktornyai a Technológiai és Innovációs Központban. Az „Együttműködés, tudásmegosztás és tapasztalatcsere az energiatervezés és az éghajlatváltozás mérséklésének területén” című program az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló, SEPIaM-CC projekt keretein belül került megrendezésre.

A határon átnyúló hálózati esemény fő célja az érintett felek között egy horvát-magyar határon átnyúló hatékony együttműködés kialakítása; az energia-, éghajlattervezéshez, a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek kidolgozásához szükséges közös határon átnyúló stratégiai módszertan kidolgozása.

A workshop célcsoportja: helyi és regionális önkormányzatok, energetikai és fejlesztési ügynökségek, kis- és középvállalkozások, nonprofit szervezetek és minden azon további releváns érdeklődők, akik kulcsszerepet játszanak az energia- és éghajlattervezés folyamatában. A rendezvény horvát- magyar nyelvű tolmácsolással került megrendezésre.

Alen Višnjić Úr, a Muraközi Energetikai Ügynökség igazgatója, köszöntötte a résztvevőket és megnyitotta az eseményt, majd kollegái röviden bemutatták a SEPlaM-CC projektet, annak tevékenységeit, céljait és a várható eredményeket. Ezt követően az érdeklődők további előadásokat hallhattak a stratégiai energia- és éghajlattervezés, a fenntartható energia és az éghajlatváltozás cselekvési tervek, a kisvárosok fenntartható energia- és éghajlatváltozás cselekvési terveinek kidolgozása terén.

A workshop második felét a „Kihívások az energiával és éghajlattal kapcsolatos stratégiai és tervezési dokumentumok elkészítésében és megvalósításában” című panelbeszélgetésnek szentelték az alábbi beszélgetőpartnerekkel: Ivan Plačko – a muraközi Technológiai és Innovációs Központ   igazgatója; Miroslav Hržić, Prelog város gazdasági tanácsadója; Velimir Šegon, az Északnyugat-Horvátország Regionális Energiaügynökség igazgatóhelyettese.

 

Második határon átnyúló hálózatépítő esemény – 2021.06.29.

Az „Együttműködés, tudásmegosztás és tapasztalatcsere az energiatervezés és az éghajlatváltozás mérséklésének területén” című, második határon átnyúló hálózatépítő eseményt a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. június 29-én rendezte meg. A rendezvény 9:30 –kor kezdődött a Pannon Egyetem zöld kampuszán. A esemény fő célja az együttműködés kialakítása, az ismeretek és tapasztalatok cseréje a fenntartható energetikai tervezés és az éghajlatváltozás mérséklése terén. A rendezvény az e témával foglalkozó releváns szakértőknek szólt: a helyi és regionális kormányzati egységeknek, a fejlesztési és energiaügynökségeknek, valamint más állami és magánintézményeknek. Az eseményen körülbelül 20 fő szakértő vet részt, számukra a rendezvény elején a SEPlaM-CC projekt bemutatásra került.

A projekt bemutatását követően további számos elődást hallhattak az érdeklődők, a következő témákban: energiaszegénység, stratégiai energia- és klímatervezés helyi és regionális önkormányzati egységek szintjén, Fenntartható Energia- és Éghajlatváltozási cselekvési tervek, kihívások a kisvárosok számára.

Az esemény tematikus része után egy rövid túra került lebonyoloításra a zöld kampusz területén.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Határokon átnyúló tájékoztató műhelyek


Első határon átnyúló worksop került megrendezésre – 2021.09.21.

A Muraközi Energetikai Ügynökség szervezésében, a SEPlaM-CC projekt keretében 2021. szeptember 21-én, kedden került megrendezésre az első “Kapacitásépítés a hatékony energia- és éghajlat-tervezés érdekében” című workshop.

Ahogy a program címe is sugallja, a határon átnyúló workshop célja az energetika és klímatervezés területén a partnerországok helyi és regionális kormányzati szerveinek, közintézményeinek, polgárainak  kapacitásnövelése, kooperációja, tudáscseréje, a jó példák figyelembevételével.

A workshop a Muraközi Technológiai és Innovációs Központ, csáktornyai Muraközi Tudáscenter intézményében került megrendezésre. Az eseményen húsz érdeklődő vett részt, akik információt kaptak a SEPIaM-CC projektről, helyi és regionális szinten az energia- és éghajlat -tervezés kérdéseiről, valamint a horvátországi és magyarországi jó gyakorlati példáiról egyaránt.

 

Második határon átnyúló workshop – Lenti, 2021.05.10.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. október 5-én rendezte meg az „Együttműködés, tudásmegosztás, stratégia tervezés, közös módszertan kidolgozása a SECAP során” című SEPIaM-CC projekt határon átnyúló eseményét.

A workshop fő célja volt, hogy információt nyújtson a helyi és regionális önkormányzatok, közintézmények és lakosság számára a projektországokban megvalósult jó gyakorlati példák alapján, az energia- és éghajlat-tervezés folyamatairól.

A workshop a Lenti Művelődési Központban került megrendezésre, melyen több, mint harminc érdeklődő vett részt és jutott számos hasznos inormációhoz a horvátországi és magyarországi fenntartható klímatervezésről.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

**A tartalom kizárólag az Muraközi Energetikai Ügynökség felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.