___________________________________________________________________________________________________________________________________

Konferenciák

 

Horvát alakuló konferencia

A SEPIaM-CC projekt nyitókonferenciája Csáktornyán került megrendezésre 2020. július 21-én. Ezzel a konferenciával a projekt megvalósítása hivatalosan is elkezdődött. A konferenciát Josip Grivec Muraköz megye elnök helyettese és Alen Visnjic, a Muraközi Energetikai Ügynökség igazgatója nyitotta meg.

Ezt követően a Muraközi Energetikai Ügynökség munkatársai ismertették a projektet, annak tevékenységeit, céljait és a várható eredményeket. Bemutatták Csáktornya város Fenntartható Energia- és Klímaakciótervét (SECAP), melyet az Ügynökség 2018-ban dolgozott ki. A konferencián több mint húsz meghívott vett részt, akik a konferencia után feltehették kérdéseiket a projekttel  kapcsolatban és a megvalósításban való részvételi lehetőséggel kapcsolatban.

Magyarországon alakuló konferencia

A SEPIaM-CC projekt keretein belül a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nyitókonferenciát szervezett az érintett magyar szervezetek, szakértők érdeklődésének felkeltése érdekében. A konferencia célja az volt, hogy növelje a résztvevők energiatudatosságát, szemléltesse hogyan tudják támogatni a klímaváltozás enyhítését és mit nyújt a SEPIaM-CC projekt.

A köszöntő után a ZMVA bemutatta a SEPIaM-CC projektet, szemléltette a projekt hátterét, a problémákat, kihívásokat, célcsoportokat , a projekt céljait és előnyeit. A nyitókonferencia legfőbb üzenete az említett témák mellett a projekt későbbi eredményeire vonatkozik, azaz azenergiahatékonyság és a klímaváltzás csökkentése. Az előadások után az érdeklődőknek lehetősége volt kérdéseket feltenni és diskurálni a témáról.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Projektpartner találkozók

 

Első partnertalálkozó

Az első projektpartner találkozó 2020. július 24-én, szerdán került megrendezésre. A COVID-19 világjárvány miatt a partnerek megállapodtak abban, hogy az értekezletet Skype videóhívás formájában tartják meg. Az egy órás megbeszélés alatt a projektpartnerek a megvalósításra váró tevékenységekről döntöttek, valamint arról, hogy az egyes partnereknek milyen tevékenységeket valósítanak meg a projekten keretein belül.

Az találkozó fő témái voltak: projekt menedzsment és ügyintézés, információ és népszerűsítés, a projekt folyamatai és határidők, a már meglévő fenntartható energiatervezés gyakorlatainak elemzése.

 

Második partnertalálkozó

A Muraközi Energetikai Ügynökség (Međimurska energetska agencija d. o. o. MENEA), valamint a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) 2021. február 5-én tartotta a második projektpartner találkozót, melyet virtuális formában a ZOOM platformon keresztül bonyolítottak le. A találkozó során a Muraközi Energetikai Ügynökség bemutatta a projekt tevékenységeit, majd a partnerek közösen meghatározták a következő tevékenységek megvalósításához szükséges lépéseket.

A találkozó témái a következők voltak: projekt menedzsment, kommunikációs tevékenységek, a fenntartható energetikai tervezés jelenlegi gyakorlatának elemzése, a stratégia tervezés, a SECAP fejlesztésének, módszertanának kidolgozása, valamint a kapacitásnövelés és a határokon átnyúló együttműködés fejlesztése. A találkozó eredményesen zárult. A konzorciumban részt vevő partnerek meghatározták azokat a  tevékenységeket, amelyeket a projekt megvalósításának következő hónapjaiban hajtanak majd végre.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Hálózati műhelyek

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Határokon átnyúló tájékoztató műhelyek

___________________________________________________________________________________________________________________________________

**A tartalom kizárólag az Muraközi Energetikai Ügynökség felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.