Objavljen natječaj za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (pilot projekt)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (Referentna oznaka: 4c1.2.).

Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” namijenjen je javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 kn bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti ne može prijeći 5.000.000,00 kuna po projektnom prijedlogu.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr ili www.mgipu.hr te u dokumentima ispod ovog članka.