Najava objave Programa održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  • jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja i
  • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III., i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Planirani datum raspisivanja poziva za financiranje projekata prema Programu je 15. prosinca 2020. godine te će od tog datuma, prihvatljivi podnositelji zahtjeva moći dostavljati zahtjev za financiranje svojih projektnih prijedloga.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje najranije od 15. prosinca 2020. godine do najkasnije 15. siječnja 2021. godine.

Iznos financiranja:

  • Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 600.000,00 kuna (slovima: šestotisućakunainulalipa) s PDV-om
  • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om

Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na:

  • trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta),
  • trošak izvođenja radova,
  • trošak usluga nadzora gradnje
  • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Više o najavi poziva nalazi se na službenoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te u dokumentima ovog članka.