MENEA raspisala natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu projekata (m/ž)

 

Agencija traži ambiciozne i motivirane djelatnike za timski rad u poticajnom okruženju na domaćim i međunarodnim projektima te raspisuje natječaj za radno mjesto:

Stručni suradnik za provedbu projekata – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 3 mjeseca.

Opis posla:

 • Priprema, provedba i praćenje EU i nacionalnih projekata;
 • Organizacija i vođenje radionica, edukacija, konferencija i savjetovanja;
 • Informiranje dionika o dostupnim izvorima financiranja i aktivnostima Društva;
 • Prisustvovanje na seminarima i edukacijama vezanim uz tematiku nacionalnih i EU programa i fondova;
 • Izrada ekonomskih i financijskih studija, strateških i planskih dokumenata;
 • Ostali poslovi po nalogu direktora Društva.

Uvjeti:

 • VŠS ili VSS iz područja društvenih ili tehničkih znanosti;
 • 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Sklonost timskom radu;
 • Odlično poznavanje rada na računalu;
 • Aktivno znanje engleskog jezika (znanje drugih jezika je prednost);
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Spremnost na putovanje u zemlji i inozemstvu u sklopu provedbe projektnih aktivnosti Agencije;
 • Prednost: iskustvo u provođenju projekata financiranih iz nacionalnih i EU izvora.

Predviđeni početak rada je 1. travnja 2024. godine ili po dogovoru.

Uz molbu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika);
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis – potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • presliku vozačke dozvole;
 • ispunjenu i potpisanu suglasnost za obradu osobnih podataka u sklopu natječaja za zapošljavanje.*

*Suglasnost za obradu osobnih podataka u sklopu natječaja za zapošljavanje je dostupna na službenoj stranici Agencije (O nama – Zaštita osobnih podataka – Dokumenti) na adresi www.menea.hr.

Na natječaj se, sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova  (“Narodne novine”, broj 82/08, 69/17), mogu prijaviti kandidati oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se e-mailom na adresu menea@menea.hr (predmet „Natječaj za radno mjesto – Stručni suradnik za provedbu projekata“) najkasnije do 15. ožujka 2024. godine.

U slučaju da se na raspisani natječaj za radno mjesto javi osoba koja zadovoljava sve formalne uvjete osim radnog iskustva, direktor Društva može, nakon provedenog selekcijskog postupka, donijeti odluku o zapošljavanju pripravnika kao stručnog suradnika za provedbu projekata.

 

Međimurska energetska agencija d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti.