slot resmi> https://www.gladel.org/slot-gacor/ https://www.gladel.org/slot-deposit-pulsa/ situs slot gacor slot gacor 2022 ZATVOREN Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju - MENEA

ZATVOREN Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Zaprimanje zahtjeva po predmetnom Javnom pozivu započelo je 26. listopada 2020. godine u 9:00 sati.

Točkom III. Javnog poziva navedeno je kako će se sredstva Fonda dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te da će Fond putem službene mrežne stranice izvijestiti sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da su sredstva iskorištena.

Sukladno svemu navedenom, ovim putem Fond obavještava sve zainteresirane podnositelje kako je istekom kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) nastupio jedan od navedenih uvjeta za zatvaranje Javnog poziva te se isti smatra zatvorenim.

Imajući u vidu sve navedeno, svi zahtjevi i dopune zahtjeva za sufinanciranje zaprimljeni nakon navedenog datuma neće se razmatrati.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 7. rujna 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 30.000.000,00 kuna.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima za postavljanje jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije:

 1. s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode (u nastavku: sustav na biomasu);
 2.  s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (u nastavku: sustav s dizalicom topline);
 3. sa sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora (u nastavku: sustav sa sunčanim toplinskim pretvaračima);

u postojeće kuće energetskih razreda (prema QH,nd)

  1. A, B i C u kontinentalnoj Hrvatskoj i
  2. A i B u primorskoj Hrvatskoj

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Poziva je zgrada:

  • – koja je zakonita;
  • – u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
  • – koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice ILI ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Predmet poziva NISU:

 • – zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;
 • – obiteljske kuće: koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojima se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno); kojima je suvlasnik pravna osoba.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovoj Javnom pozivu mogu ostvariti građani ako su:

 1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih ostalih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi, prijavljeno najkasnije do 1. lipnja 2020. godine,
 3. podnesu Fondu Prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jednog ili više novih sustava,
 4.  prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
 5. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 6. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i
 7. sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove nabave i ugradnje jednog ili više sustava (s PDV-om):

 • – do 80%, ali ne više od 75.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • – do 60%, ali ne više od 56.250,00 kn na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka,
 • – do 40%, ali ne više od 37.500,00 kn na ostalim područjima RH.

Opravdani su troškovi nabave i ugradnje jednog ili više sustava, nastali nakon objave Poziva 7. rujna 2020. godine na www.fzoeu.hr, što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Osnovni podaci prijave mogu se upisivati, a dokumenti (u pdf. zapisu) spremati na www.fzoeu.hr u “e-Prijave od 1. listopada 2020. godine. 

Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u “e-Prijave”, pritiskom na osvijetljenu zelenu tipku “PODNESI PRIJAVU” od 26. listopada 2020. godine u 9:00 sati:

 1. do objave na www.fzoeu.hr: obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ILI obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili
 2. do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se u tekstu Javnog poziva u dokumentima ovog članka ili na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.