ZATVOREN Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovim

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPGovima (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Zaprimanje zahtjeva po predmetnom Javnom pozivu započelo je 14. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Točkom III. Javnog poziva navedeno je kako će se sredstva Fonda dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) ovisno o tome koji uvjet prije nastupi te da će Fond putem službene mrežne stranice izvijestiti sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da su sredstva iskorištena.

Sukladno svemu navedenom, ovim putem Fond obavještava sve zainteresirane podnositelje kako je istekom kalendarske godine (31. prosinca 2020. godine) nastupio jedan od navedenih uvjeta za zatvaranje Javnog poziva te se isti smatra zatvorenim.

Imajući u vidu sve navedeno, svi zahtjevi i dopune zahtjeva za sufinanciranje zaprimljeni nakon navedenog datuma neće se razmatrati.


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je  28. listopada 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja EnU i OIE u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 25.000.000,00 kuna. Predmet ovog Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (EnU) i/ili korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima (proizvodna i/ili prerađivačka industrija), kojima se ostvaruje ušteda energije od  minimalno 30% uz jednake parametre predmetnog sustava ili procesa.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti, trgovačka društva u javnom sektoru i izvan javnog sektora, fizičke osobe (obrtnici) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva za projekte  iz industrijskog sektora i područja industrijskih proizvodnih procesa te iz ostalih postrojenja sukladno točki 1. Poziva.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije do 1.500.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove:

  1. do 80% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze: na području posebne državne skrbe Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka;
  2. do 60% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze: na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području;
  3. do 40% ako se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju za postavljanje projekata EnU i/ili projekata korištenja OIE, na jednoj ili više građevina, na istoj lokaciji.

Opravdani su troškovi:

  • – nabave i ugradnje mjera (projekata) EnU
  • – nabave i ugradnje sustava korištenja OIE
  • – stručnog nadzora radova

nastali nakon objave Poziva 28. listopada 2020. godine, što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Podaci prijave mogu se upisivati i dokumenti spremati na www.fzoeu.hr u “e-Prijave” od 1. prosinca 2020. godine. Prijave se mogu podnositi od 14. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Poziv završava objavom obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava na mrežnim stranicama Fonda o ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Više o samom pozivu, obveznoj dokumentaciji i ostalim informacijama nalazi se u tekstu Javnog poziva u dokumentima ovog članka ili na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.