Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU2-/22) – PODNOŠENJE PRIJAVA OD 15.11.2022. – ZATVOREN

19.10.2023.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Popis prijavitelja koji su ostvarili pravo na sredstva po ovom pozivu, koji je dostupan OVDJE


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu. Fond) objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (u daljnjem tekstu: Projekt) odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u postojećim obiteljskim kućama sukladno Tehničkim uvjetima (Prilog 1. Poziva).

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

• koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
• u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
• koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
− ima najviše 3 (tri) stambene jedinice,
− ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):
C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
• B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

Predmet Poziva nije sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na obiteljske kuće oštećene u potresu.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kuna (12.608.666,80 eura).

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:
• do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
• do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
• do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova primjenjuju se ograničenja po mjerama sukladno točki V. Poziva.

Fond pridržava pravo razmjerno umanjiti postotno učešće u sufinanciranju opravdanih troškova, do najviše 5% od gore navedenih postotnih učešća.

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Troškovi mjera su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt, detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac.

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjuju se ograničenja iz tablice u nastavku:

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte na adresu Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine. Obavijest o trajnom zatvaranju Poziva bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda www.fzoeu.hr.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu.

Više informacija o samom pozivu nalazi se na službenih stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i u dokumentima s desne strane ovog članka.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost