JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva – ROK PRIJAVE 14.10.2022. – ZATVOREN

 

Kroz Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva Međimurske županije dodjeljuju se bespovratna sredstva poduzetnicima za obavljanje osnovnih djelatnosti, ali i za ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja s ciljem poticanja međimurskih poduzetnika na povećanje razvoja novih proizvoda i usluga, proizvoda koji su inovativni i s većom dodanom vrijednošću.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro i mali poduzetnici s područja Međimurske županije čije su djelatnosti definirane Programom potpora (čl. 4.).

Poduzetniku kojemu su isplaćena sredstva za potporu od strane Međimurske županije temeljem Javnog  poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u zadnje dvije godine uzastopno (2020. i 2021.), ne može ostvariti pravo na bespovratnu potporu po ovom Javnom pozivu.

Prihvatljivi troškovi:

  • su definirani Programom potpore, člankom 4.
  • nastali od  1. siječnja 2022. godine, odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva uz priloženi dokaz o izvršenom plaćanju računa

Ukupna vrijednost programa: 1.300.000,00 kn

Intentzitet potpore je 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kuna po pojedinom korisniku uzimajući u obzir ograničenja za potpore male vrijednosti utvrđene de minimis Uredbom Komisije.

Rok prijave: od 14. 9. 2022. do 14. 10. 2022. godine

Način prijave: prijava se dostavlja Upravnom odjelu gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na propisanom obrascu prijave uz svu potrebnu dokumentaciju, a bit će razmatrane prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog javnog poziva te se dodjeljuju do utroška sredstava.

Tekst Javnog poziva, Program potpora, obrazac prijave i izjave mogu se preuzeti na stranici Međimurske županije.

Preuzeto sa službene stranice Međimurske županije.