JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva – ZATVOREN

Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva, u daljnjem tekstu: Program.

Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u proračunu Međimurske županije za 2023. godinu u iznosu od 172.540,00 eura.

Potpora male vrijednosti dodijelit će se za:

a.  Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti

  • nabava strojeva/opreme/alata,
  • nabava računalne opreme/računalnih programa i sustava/ licenci.

b.    Sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije

  • izrada prototipa,
  • provjera i zaštita formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta).

Prijavu mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu 1. Uredbe Europske komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014., koji posluju i imaju sjedište na području Međimurske županije te ispunjavaju ostale uvjete propisane Javnim pozivom i Programom.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 2.000,00 eura (15.069,00 kuna – fiksni tečaj konverzije 7,53450). Intenzitet potpore iznosi do 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova, a maksimalno 2.000,00 eura. Moguće je kombiniranje troškova ulaganja u aktivnosti a) i b) do maksimalnog iznosa potpore po pojedinom korisniku/poduzetniku u visini do 2.000,00 eura.

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja poduzetnika. Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali isključivo od 1. siječnja 2023. godine, odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva.

Potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o izvršenoj uplati (preslika izvoda transakcijskog računa/ispis prometa po transakcijskom računu).

Poduzetnik kojemu su isplaćena sredstva za potporu od strane Međimurske županije temeljem Javnog  poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2022. godini, ne može ostvariti pravo na bespovratnu potporu po ovom Javnom pozivu.

Zabranjeno je dvostruko financiranje aktivnosti i projekata iz drugih programa ili sustava financiranja iz javnih sredstava državnog proračuna i/ili proračuna Europske Unije.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u razdoblju od 27. 9. 2023. do 27. 10. 2023. godine.

Prijave se mogu dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

Međimurska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
R. Boškovića 2
40 000 Čakovec

ili osobnom dostavom u Pisarnicu Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec, isključivo u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ne otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva – 2023”.

Prilozi javnog poziva nalaze se u dokumentima s desne strane ovog članka.

Izvor: https://medjimurska-zupanija.hr/2023/09/27/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-poduzetnicima-po-programu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnistva-3/