ZATVOREN – Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Cilj Poziva je Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici, koji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007).

Iz poziva su isključena poduzeća koja nemaju bar jednu zaposlenu osobu u referentnoj godini (2019. ili 2020., prema izboru prijavitelja), koja nisu registrirana za prihvatljivu djelatnost u trenutku prijave, koja imaju negativan EBITDA u referentnoj godini, nemaju minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi od 10%, čiji ukupni godišnji poslovni prihodi u referentnoj godini iznose manje od iznosa zatraženih bespovratnih sredstava itd.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 7.500.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu je 500.000,00 HRK.

Stope sufinanciranja iznose od 35% do 75%, ovisno o tome je li prijavitelj mikro, malo ili srednje poduzeće te koje aktivnosti poduzima:

  • za regionalne potpore (ulaganje u izgradnju i opremanje) intenzitet potpore je 35% za srednja i 45% za mikro i mala poduzeća,
  • za potpore za inovaciju procesa i organizaciju poslovanja je 50%,
  • za potpore za usavršavanje 60% (srednja poduzeća) i 70% (mikro i mala poduzeća te za srednja poduzeća ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom)
  • za savjetodavne usluge je 50%
  • te za potpore male vrijednosti 75%.

Projektni prijedlozi zaprimaju se od 30. travnja do 31. svibnja 2021. godine, putem sustava eFondovi.

Upute za prijavitelje, obrasci, prilozi i dodaci nalaze na stranicama eFondovi i Strukturni fondovi.


Ova objava je dio aktivnosti “Informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI” u sklopu projekta “Informativne, savjetodavne i edukativne usluge iz sektora energetike za poduzetnike na području Međimurske županije”, koji provodi Međimurska energetska agencija d.o.o. Projekt je započeo 1. ožujka 2020. godine, a završava 1. rujna 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 335.364,54 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 230.811,83 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave je isključiva odgovornost Međimurske energetske agencije d.o.o.