Horizon 2020

Osnovno o programu

Novi program Europske unije za istraživanje i inovacije odnosi se na razdoblje 2014-2020, a predstavlja jednu od akcija razvoja i stvaranja novih radnih mjesta. Horizon 2020 predstavlja veliko pojednostavljenje putem jedinstvenog skupa pravila, a objedinit će sve trenutačne programe za financiranje istraživanja i inovacija. Horizon 2020 je financijski instrument koji implementira ,,Uniju inovacija”, jednu od ključnih inicijativa strategije ”Europa 2020” usmjerenih prema razvoju globalne konkurentnosti Europske unije. Horizon će objediniti sve fondove koji se tiču istraživanja i inovacija, a trenutno su pruženi u sklopu Okvirnih programa za istraživanje i tehnički razvoj, aktivnostima povezanim s inovacijom Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIP).

 Financijska omotnica za implementaciju specifičnog programa iznositi će više od 70 milijardi eura. Taj će se iznos podijeliti na 4 djela programa:
  1. ”vrhunska znanost” (excellent science)
  2. ”industrijsko vodstvo” (industrial leadership)
  3. ”društveni izazovi” (societal challenges)
  4. ”ne-nuklearne izravne akcije Zajedničkog istraživačkog centra (JRC)” – (Non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre (JRC))

Subjekti kojima je namijenjen ovaj program su sveučilišta, istraživački i znanstveni centri, predstavnici industrija te mala i srednja poduzeća. Njime se također nastoji poticati ulaganje u privatni sektor, s naglaskom na promicanje istraživanja i inovacija, te stvaranje novih vrijednosti i ubrzanje razvoja tehnologija u inovativnim proizvodima, procesima i uslugama.

Otvoreni prvi natječaji

Europska komisija je 12. prosinca po prvi put predstavila natječaje za projekte u okviru programa Europske unije za istraživanje i inovacije Horizon. U prve dvije godine za poticanje europskog gospodarstva temeljenog na znanju i rješavanje pitanja kojima se pridonosi poboljšanju života ljudi namijenjeno je više od 15 milijardi eura. Djelovanje će se u razdoblju od 2014. do 2015. usmjeriti na 12 područja i obuhvatiti teme kao što su personalizirana zdravstvena zaštita, digitalna sigurnost i pametni gradovi.
Komisija je po prvi put navela financijske prioritete za razdoblje od dvije godine te je istraživačima i poduzećima više nego ikad prije pružila sigurnost u pogledu usmjeravanja istraživačke politike EU-a. U proračunu za 2014. samo za natječaje izdvojeno je otprilike 7,8 milijardi eura, pri čemu je financiranje usmjereno na tri ključna stupa programa Horizon:
  • Izvrsna znanost: Približno 3 milijarde EUR, uključujući 1,7 milijardi EUR za bespovratna sredstva Europskog istraživačkog vijeća namijenjena vrhunskim znanstvenicima i 800 milijuna EUR za stipendije Marie Skłodowska-Curie namijenjene mladim istraživačima (vidi MEMO/13/1123)
  • Vodeći položaj industrije: 1,8 milijardi EUR za potporu vodećem položaju europske industrije u područjima kao što su IKT, nanotehnologije, napredna proizvodnja, robotika, biotehnologije i svemir
  • Društveni izazovi: 2,8 milijardi EUR za inovativne projekte kojima se rješava sedam društvenih izazova Obzora 2020., čime su u širem smislu obuhvaćeni: zdravlje; poljoprivreda, pomorstvo i biogospodarstvo; energetika; promet; klimatska politika, okoliš, učinkovito korištenje resursa i sirovine; promišljajuća društva i sigurnost

Ukupni proračun EU-a u 2014. predviđen za istraživanje, uključujući navedene stavke i administrativne troškove, iznosi približno 9,3 milijarde EUR i narast će na 9,9 milijardi EUR u 2015. Konačni iznosi u 2015. ovisit će o odluci o godišnjem proračunu za 2015. U natjecateljskim pozivima za 2014. i 2015. obuhvaćen je i iznos od 500 milijuna EUR u dvogodišnjem razdoblju namijenjen inovativnim malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) kojima će biti na raspolaganju posve novi instrument.

Ovdje možete vidjeti sve otvorene natječaje.