Javni poziv za sufinanciranje konzultantskih usluga

U okviru “Poduzetničkog impulsa – Programa poticanja poduzetništva i obrtništva” za 2013. godinu objavljen je javni poziv za sufinanciranje konzultantskih usluga na pilot projektu “POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI”.

Poziv je otvoren danom objave u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama HAMAG INVEST-a te traje do 1. srpnja 2013. Tekst Javnog poziva nalazi se u prilozima. Dokumentacija ovog Javnog poziva sastoji se od:

Upute za prijavitelje

Priloga 1. Prijavnog obrasca EE/2013

Priloga 2. Projektnog prijedloga EE PP/2013

Priloga 3. Obrasca Izjave o korištenim potporama male vrijednostia EE PP/2013

Priloga 4. Skupne izjave EE SI/2013

Priloga 5. Info obrasca o konzultantskoj tvrtki EE KT/2013

Sva navedena dokumentacija također se nalazi u prilozima.

Popis konzultanata koji su već sudjelovali u pružanju usluga poslovnog savjetovanja bilo kroz Program EBRD BAS ili kroz HAMAG INVEST-ov projekt „Mreža konzultanata”, u dijelu koji se odnosi na područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša možete pronaći u prilozima.

Sve dodatne informacije možete dobiti na naše info-telefone: 01/488 1043 i 01/488 1015.

Korisne poveznice:

Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Preuzeto s portala www.ipard.hr.