Javni natječaj Fonda za projekte OIE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije za suproizvodnju toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija) te toplinske i električne energije (kogeneracija) i proizvodnju električne energije, toplinske/rashladne energije i čvrstih biogoriva.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna i ostalim pravnim osobama koje vode profitno računovodstvo (kao obveznici poreza na dobit ili na dohodak) za opravdane troškove projekta nastale nakon objave Natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Fonda. Fond će dodjeljivati pomoći do 1.400.000 kn JLP(R)S i javnim ustanovama, subvencije do 1.400.000 kn pravnim osobama koje vode profitno računovodstvo i zajmove do 7.000.000 kn JLP(R)S, javnim ustanovama, pravnim osobama koje vode profitno računovodstvo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja od 40% do 80%.

Prijavitelj na Natječaj može dostaviti samo jednu ponudu za postavljanje jednog ili više predmetnih sustava na jednoj ili više građevina. Rok za podnošenje ponuda je 29. svibanj 2015. godine.

Tekst Javnog natječaja kao i popratnu natječajnu dokumentaciju možete naći na mrežnim stranicama Fonda kao i u dokumentima ispod ovog članka.