https://www.kickstarter.com/environment#long-lasting-design

Kao proizvođač, imate priliku razmisliti o utjecaju na okoliš koji Vaš proizvod ili usluga imaju sada ili će imati u budućnosti. Ovime Vas želimo potaknuti da o svojem proizvodu razmislite u sveobuhvatnom smislu, od toga odakle nabavljate materijal pa sve do kraja njegovog životnog ciklusa.

Zašto je ovo bitno? Kada su Vaše odluke održive, smanjujete utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, ali i inspirirate druge da rade to isto. Također, to razlikuje Vaš proizvod od mnogih drugih koji se nalaze na tržištu, privlači nove klijente te čak i smanjuje određene troškove.

U nastavku ćete, korak po korak, naučiti kako uključiti održive odluke u svoj proces – od dizajna proizvoda preko proizvodnje do plasmana.

Što ranije razmišljate o utjecaju na okoliš Vašeg proizvoda, to bolje. Odlučivanje o dizajnu na održivi način može osigurati da konačni proizvod izbjegava odlagalište otpada duže vrijeme.

 1. Dizajnirajte svoj proizvod imajući na umu dugotrajnost
  • Testovi otpornosti mogu pomoći identificirati koji dijelovi proizvoda su najskloniji lomljenju i gdje bi se trebalo ugraditi pojačanje.
  • Potičite zajednicu da održava svoje nove proizvode te povećaju njihov životni vijek tako što ćete uz proizvod dostaviti upute za održavanje sa redovnim vizualnim podsjetnicima.
 2. Uključite modularni dizajn
  • Ukoliko je moguće, dizajnirajte pojedine dijelove svog proizvoda sa standardnim sučeljem tako da se svaka modularna komponenta u budućnosti može prilagoditi i poboljšati.
  • Razmotrite kako se proizvod može popraviti ukoliko se slomi: pojednostavite rastavljanje (na primjer koristeći vijke za povezivanje dijelova umjesto ljepila) te koristite dijelove koji se lako mogu zamijeniti.
 3. Uzmite u obzir buduća okolišna ograničenja
  • Tijekom vremena nekih bi materijala moglo nestati ili bi mogli postati nedostupni zbog klimatskih promjena. Ograničite rizike uzimajući u obzir buduće klimatske i okolišne promjene koje mogu biti bitne za dizajn.
  • Primjer: ukoliko dizajn pretpostavlja da će jeftina energija ili benzin uvijek biti dostupni ili se oslanja na izvore kojih bi moglo ponestati, u budućnosti su mogući neočekivani problemi. Ovo se može izbjeći tako da se proizvod dizajnira da koristi obnovljive izvore energije ili da se isti može reciklirati.
 4. Uključite „kružni“ dizajn
  • Tradicionalno, dizajnu proizvoda se pristupa kao linearnom procesu: prikupiti materijal, proizvesti proizvod, plasirati ga na tržište. Koncept „kružnog“ dizajna potiče proizvođače da uključe obnovljive poslovne modele te da razmotre svoj rad u petlji: da proizvedu proizvod koji vraćaju onoliko koliko je za njih i potrošeno, iznova i iznova. Ovakav proces ponovno upotrebljava sve materijale kako bi se izbjegao nastanak otpada (tzv. „Zero waste“)
 5. Smanjite nekompatibilnosti između softvera i hardvera
  • Kada god je moguće, pristupite poboljšanju softvera umjesto proizvodnje novog proizvoda ili hardvera

Razmišljanje o mogućnosti ponovne upotrebe i recikliranja proizvoda u fazi dizajna daje priliku da se značajno smanji utjecaj na okoliš u budućnosti. Proizvod neće završiti na otpadu te će se možda koristiti i kao materijal za novi proizvod.

 1. Dizajnirajte proizvod imajući na umu recikliranje
  • Kad god je moguće, izbjegavajte miješanje različitih materijala. Umjesto toga, koristite jednostavne materijale koji se mogu često reciklirati ili ponovno upotrijebiti. Generalno, koristite čim manje dijelova i neutralne boje.
 2. Uzmite u obzir dostupnost rezervnih dijelova
  • Izradite proizvode koji se lako mogu popraviti rezervnim dijelovima s drugih proizvoda.
  • Ukoliko su rezervni dijelovi dostupni, proizvod se može ponovno upotrijebiti umjesto da se odloži u smeće kada je dio potrgan ili izgubljen.
 3. Vizualizirajte što će se dogoditi sa proizvodom na kraju životnog ciklusa
  • Analizirajte može li proizvod biti recikliran ili ponovno upotrjebljen te mogu li dijelovi ili cijeli proizvod biti kompostirani.
  • Razmislite o pokretanju programa povrata korištene robe. (Ukoliko potaknete korisnike da vrate iskorišteni proizvod, imate materijala za izradu novih proizvoda.)
 4. Minimalizirajte nastanak otpada
  • Ne samo tijekom procesa proizvodnje, već i tijekom i nakon završetka korištenja proizvoda.
 5. Ako izrađujete elektronske dijelove, budite usklađeni s direktivama o elektronskom otpadu

Materijali koje odaberete za svoj proizvod i njihovo porijeklo često je najveći faktor utjecaja na okoliš nekog proizvoda. Ukoliko odaberete održive materijale već na početku, kasnije, kada troškovi porastu ili materijali postanu nedostupni, neće se morati ulagati dodatni trud da se prebacite na održivost.

 1. Koristite najmanju moguću količinu materijala
  • Ovo će ograničiti crpljenje prirodnih resursa.
 2. Pažljivo odaberite dobavljače materijala
  • Potražite dobavljače koji koriste obnovljive izvore energije.
  • Uzmite u obzir način na koji su materijali dobiveni i procesuirani te kako dobavljač odlaže otpad – utječu li ti procesi znatno na okoliš?
  • Razmislite o uvođenju norme kao što je ISO20400 kako biste smanjili utjecaj na okoliš kod nabave materijala. Ovo dodatno može potaknuti slične tvrtke da i oni uvedu slično u svoje poslovanje.
  • Minimizirajte udaljenost između dobavljača materijala i proizvodnje kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova.
 3. Razmislite o korištenju već recikliranih ili otpadnih materijala
  • Uključite u proizvodnju materijale koji su već prošli životni ciklus i/ili materijale koji manje utječu na okoliš.
  • Pazite da ne naručujete previše materijala.
 4. Izbjegavajte plastične dijelove kad god je to moguće
  • Primjer – koristite karton ili ekološki uzgojeno drvo umjesto plastičnih dijelova.
 5. Izbjegavajte štetne kemikalije koje mogu imati negativan utjecaj na okoliš ili ljudsko zdravlje
  • Izbjegavajte materijale koji sadrže štetne kemikalije (neka veziva, boje, završni premazi…), već pokušajte koristiti sigurnije i održivije materijale.
  • Ukoliko ne možete izbjeći korištenje štetnih kemikalija, osigurajte da na pakiranju jasno bude navedeno koje kemikalije su korištene te da dobavljač koristi visoke sigurnosne standarde.
 6. Koristite sirove materijal kojih ima u obilju
  • Rijetki materijali kao iridij, platina, srebro ili aluminij, obično zahtijevaju složene procese ekstrakcije što doprinosi zagađenju i nastanku otpada.
  • Razmislite o tome da koristite certificirane, održivo pribavljene materijale poput bambusa ili konoplje koji brzo rastu te se mogu koristiti na inovativne i održive načine.
 7. Uzmite u obzir energiju koja je potrebna za proizvodnju materijala
  • Svoje izbore uvijek sagledajte sveobuhvatno: usporedite količinu energije koja je potrebna da se proizvod proizvede s duljinom njegova očekivanog životnog vijeka. Kad god je moguće, odaberite materijale koji su dugotrajni i koriste minimalnu količinu energije za proizvodnju.
  • Na primjer: Za proizvodnju aluminija treba 6 puta više energije nego za proizvodnju čelika. Ako vam je bitna količina potrošene energije, razmotrite korištenje čelika umjesto aluminija. S druge strane, aluminij je dugotrajniji od čelika pa možete proizvesti lakši proizvod s dužim vijekom trajanja što će, dugoročno, imati i manji utjecaj na okoliš.
 8. Ako ne možete pronaći podatke o utjecaju na okoliš nekog materijala, zatražite od proizvođača da ih javno objave
  • Ovo će koristiti cijeloj zajednici proizvođača i poduzetnika.
 9. Koristite materijal koji se mogu prati kod kuće umjesto da se koriste kemijske čistionice
  • Ovaj korak će smanjiti potrošnju energije i kemikalija.

Nastavno na dizajn i odabir materijala proizvoda, tvornica u kojoj će se proizvod izrađivati imati će dodatan utjecaj na okoliš. Koristeći proizvodne procese sa smanjenim utjecajem na okoliš i utjecaj proizvoda na okoliš se može uvelike smanjiti.

 1. Koristite tvornice koje održivo upravljaju resursima s obzirom na okoliš
  • Informirajte se o tome kako tvornica raspolaže s vodom, otpadom i otpadnim emisijama plinova (stakleničkih i drugih).
 2. Koristite tvornice koje uvode dobre prakse za zaštitu okoliša
  • Potražite proizvođače koji pokušavaju biti što više energetski učinkoviti i koriste u svojim procesima obnovljive izvore energije.
  • Potražite tvornice koje održavaju svoja postrojenja te ih nadograđuju s obzirom na to da se time mogu smanjiti količine otpada, potrošnja energije i vrijeme potrebno za proizvodnju.
 3. Koristite tvornice koje ograničavaju korištenje prirodnih resursa
  • Izbjegavajte tvornice koje koriste materijale dobivene direktno iz zemlje (ugljen, vapnenac, olovo) jer to iscrpljuje Zemljine ograničene resurse.
  • Odlučite se za tvornice koje koriste reciklirane, oporabljene ili otpadne materijale.
 4. Koristite tvornice koje koriste lokalne sigurne, neotrovne materijale i sastojke
  • Sigurni, neotrovni materijali i sastojci ograničavaju rizik da se šteti zdravlju zaposlenika tvornice, kupaca, ali i okoliša. (Na primjer, PET i HDPE plastika je sigurnija od PVC plastike.
  • Birajte materijale kojih lokalno ima u dovoljnim količinama kako bi se smanjili troškovi prijevoza, emisije plinova i olakšali popravci.
 5. Koristite tvornice koje su poštene prema svojim zaposlenicima
  • Uvedite normu ISO20400 ili koristite usluge tvornice koja ju je uvela, kako bi osigurali pravedne radne uvjete i smanjili utjecaj na okoliš. Ovime možete potaknuti i druge da naprave isto.

Odluke koje donosite u fazi izvršavanja ugovora i distribucije proizvoda mogu imati značajan utjecaj na okoliš. Na primjer, uzmite u obzir emisije CO2 iz kamiona, brodova i aviona koji prenose robu od proizvođača do kupaca.

 1. Optimizirajte pravce dostave kako bi smanjili udaljenosti
  • Kada birate dobavljača, uzmite u obzir udaljenost između tvornice, skladišta i prodajnih mjesta.
  • Optimizirajte teret u svakom vozilu tako da prevozite zajedno što više proizvoda čime se smanjuju i emisije plinova.
  • Po mogućnosti, koristite prijevoznika koji nudi uslugu preuzimanja. To može biti jednostavnije i okolišno prihvatljivije pošto su kamioni ionako na cesti.
 2. Uzmite u obzir učinkovitost goriva kada odabirete način prijevoza
  • Radite sa prijevozničkim tvrtkama koje koriste energetski učinkovite načine prijevoza poput kamiona s gotovo nultom emisijom ili električnih kamiona.
  • Ukoliko šaljete ili primate na međunarodnoj razini, planirajte vrijeme tako da možete koristiti prijevoz brodovima. Taj način prijevoza je obično bolji za okoliš, ali i isplativiji od zračnog prijevoza.
 3. U svoj poslovni plan uključite mjere za neutralizaciju emisija CO2
  • Mjerama za neutralizaciju emisija CO2 možete smanjiti emisije u svim fazama poslovnog procesa. Mjere mogu uključivati sadnju drveća, pomoć zaposlenicima da nabave učinkovitije peći ili kompostiranje organskog otpada.
  • Uključite trošak neutralizacije emisija CO2 u svoj poslovni plan ili u trošak proizvoda. Obično se cijena proizvoda na taj način poveća svega nekoliko lipa.
 4. Koristite energetski učinkovita skladišta za pohranjivanje proizvoda
  • Odaberite skladišta koja koriste rasvjetu male snage i dugog trajanja, učinkovito grijanje i hlađenje te obnovljive izvore energije kako bi smanjili potrošnju energije.
 5. Koristite održiva pakiranja
  • Izradite ili koristite pakiranja koja su mala, laka i mogu se reciklirati kako bi smanjili troškove, emisije i otpad. Također, pokušajte koristiti biorazgradive materijale ili one koji se mogu kompostirati ili ponovno koristiti.
  • Na najmanju moguću razinu svedite prazan prostor u svakom pakiranju.
  • Izbjegavajte miješane i otrovne materijale te eliminirajte nepotrebne slojeve i kutije. Ukoliko su kutije potrebne, pokušajte koristiti one proizvedene pod Ecolabel, Cradle to cradle ili FSC oznakom.
  • Koristite održive materijale za ispunu kao organsku škrobnu ispunu umjesto stiropora.
  • Zamijenite printane upute za korisnike sa elektronskim verzijama ili vizualnim uputama na samom proizvodu.


Izradu alata sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.