Alati za uključivanje građana u energetsko planiranje i financiranje u zajednici

Alati su namijenjeni lakšem uključivanju građana u lokalne investicije iz područja zelene energije i održivog razvoja. Sadrže metode poticanja uključenja pravne, institucionalne  i ekonomske specifičnosti energetskih projekata te komunikacijske metode uključivanja građana u implementaciju energetskih planova.

Alati su izrađeni u sklopu projekta  ENES-CE – Povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji sa građanima.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

ALAT 1

Alat 1 se koncentrira na metode za uspješnu provedbu radionica. S obzirom na to da su radionice obično ključne za poticanje sudjelovanja građana ovaj se alat može koristiti za mnoge svrhe. Alat sadrži savjete te definira faktore uspjeha za provođenje komunikacijskih aktivnosti.

Metode za uspješnu provedbu radionica_uključivanje sudionika u lokalno energetsko planiranje (pdf)


ALAT 2

Alat 2 sastoji se od alata za procjenu građanskih energetskih projekata te smjernica za korištenje samog alata kao i smjernica za ulaganje energetskih zajednica:

Smjernice za korištenje alata za procjenu građanskih energetskih projekata (pdf)

Alat za procjenu građanskih energetskih projekata (xls)

  • Alat za procjenu građanskih energetskih projekata dizajniran je da bude što općenitiji, tako da pružit kvantitativne financijske i kvalitativne procjene utjecaja raznovrsnih projekata u zajednici. Alat prikazuje potencijalnu isplativost, visinu ulaganja i povrat uloženih sredstava. Također, vizualno je prikazano i pozicioniranje projekta s obzirom na kvalitativne društvene aspekte. Alat bi se trebao koristiti kao podrška za vođenje informirane rasprave o energetskim projektima, kako sa širom zajednicom tako i sa stručnjacima te predstavnicima lokalne vlasti.

Smjernice za ulaganje energetskih zajednica – tehnički, poslovni i pravni aspekti (pdf)


ALAT 3

Alat 3 predstavlja skup komunikacijskih mogućnosti orijentiranih na projekte i inicijative vezane za zelenu energiju i održivi razvoj. Alat počinje definiranjem ciljanih skupina što je i prvi korak kod provedbe uspješnih komunikacijskih aktivnosti. U drugom su dijelu, predstavljene komunikacijske metode i alati kao i njihove prednosti te nedostaci. Nakon opće klasifikacije postojećih i prikladnih metoda i alata, prikazane su preporuke za njihovo korištenje.

Komunikacijski alat (pdf)