Usvojeni novi propisi iz područja energetike – 4. nacionalni akcijski plan EnU te Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike usvojen je Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019. godine.

Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske dokument je kojim se ispunjavaju obveze propisane direktivama EPBD recast (2010/31/EU), EED (2012/27/EU) i Direktive o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (2014/94/EU). Sadržaj Četvrtog nacionalnog akcijskog plana (dalje u tekstu: 4. NAPEnU) odgovara 3. NAPEnU i izrađen je u skladu s uputama EK za izradu Nacionalnih akcijskih planova (Guidance for National Energy EfficiencyActionPlans) od 22.5.2013.

NAPEnU kao sveobuhvatni provedbeni dokument definira politiku energetske učinkovitosti za trogodišnje razdoblje od 2017. do kraja 2019. godine te ujedno sadrži ocjenu godišnje ostvarenih ušteda energije u odnosu na ciljeve postavljene u 3. NAPEnU Republike Hrvatske do kraja 2015 godine. Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019. godine možete preuzeti u dokumentima ispod ovog članka.

Osim navedenog Četvrtog nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019. godine usvojen je i Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Zaštita od svjetlosnog onečišćenja postiže se mjerama zaštite od nepotrebnih, nekorisnih ili štetnih emisija svjetlosti te mjerama zaštite noćnog neba od prekomjernog osvjetljenja.

U izradi novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja sudjelovali su predstavnici mnogih državnih institucija, ali i članovi Hrvatskog astronomskog saveza te udruge za zaštitu noćnog neba “Naše nebo”. Postojeći Zakon je donesen još 2011. godine (NN 114/11), a njegovo postojanje zapravo nije imalo nikakvog učinka na smanjenje i regulaciju svjetlosnog onečišćenja.

Novim zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja uređena su načela zaštite, subjekti koji provode zaštitu, način utvrđivanja standarda upravljanja rasvijetljenošću u svrhu smanjenja potrošnje električne i drugih energija i obveznih načina rasvjetljavanja, utvrđene su mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u svezi sa svjetlosnim onečišćenjem, planiranje gradnje, održavanja i rekonstrukcije rasvjete, te odgovornost proizvođača proizvoda koji služe rasvjetljavanju.