Otvoren javni natječaj (ZO-2/2018) za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je 4. srpnja 2018. godine Javni natječaj (ZO-2/2018) za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga) i to za aktivnosti ponovne uporabe isluženih proizvoda te organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 1.400.000,00 kn, a osigurana su Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2018. godini (KLASA: 024-04/18-03/3, URBROJ:563-01/1-18-7) od 16. ožujka 2018. godine.

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09 i 42/12, 73/13, 29/14 i 155/14) (dalje: Pravilnik) organizacije civilnog društva (udruge) mogu ostvariti sredstva Fonda u udjelu do:
1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka, sve sukladno posebnom propisu,
2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, sve sukladno posebnim propisima,
3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Fond odobrava donacije sukladno postotnom učešću utvrđenom općim aktima Fonda, najmanji iznos od 20.000,00 kn, a najviše u iznosu do 60.000,00 kn po pojedinom odobrenom projektu.

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 60 dana, a zvršava 4. rujna 2018. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je u dokumentima ispod ovog članka.