FZOEU raspisao javni natječaj za korištenje sredstava radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u industriji

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 15.10.2014. godine novi javni natječaj kojim će se odabranim prijaviteljima sufinancirati projekti energetske učinkovitosti u sektoru industrije.

Pravo na sredstva Fonda po ovom javnom natječaju mogu ostvariti trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) iz industrijskog sektora i područja industrijskih procesa.

Sredstva Fonda će se dodjeljivati u iznosu od 40% do 80% opravdanih troškova, odnosno do maksimalno 1.400.000,00 kuna po podnesenoj ponudi. Rok za dostavu ponuda na natječaj je do 15. prosinca 2014. godine.

Kako bi se ostvarilo pravo na sufinanciranje od strane Fonda dostavljena natječajna dokumentacija mora dokazati ostvarenje ušteda energije od minimalno 20% za jednak proizvodni učinak. Ocjena ponuda temeljit će se na tehničkim (Kvaliteta tehničkog rješenja kroz pokazatelje energetske učinkovitosti i kvalitete ulaganja, Spremnost za provedbu projekta) i financijskim kriterijima i mjerilima.
Sredstva Fonda isplaćivat će se za opravdane troškove vrijednosti projekta nastale nakon objave ovog Javnog poziva u “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fonda.

Ponuditelji mogu dostaviti najviše jednu ponudu za projekt koji je predmet Natječaja i koji može obuhvaćati više projektnih cjelina.

Javni poziv i svu dodatnu potrebnu dokumentaciju možete naći na sljedećem linku ili u dokumentima ispod ovog članka.