Zatvoren je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda 2019.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je obavijest o zatvaranju Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava Fonda 2019.

Zaprimanje zahtjeva po predmetnom Javnom pozivu započelo je 22. svibnja 2019. godine u 9:00 sati.

Točkom III. Javnog poziva navedeno je kako će se sredstva Fonda dodjeljivati do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka kalendarske godine ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Tako su do 4. srpnja 2019. godine u 12:09:24 sati raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iskorištena te se isti smatra zatvorenim.

Svi zahtjevi i dopune zahtjeva za sufinanciranje zaprimljeni nakon navedenog vremena, kao i oni zaprimljeni prije vremena otvaranja poziva, neće se razmatrati.