Vodič o programu Horizon 2020

Horizon 2020 najveći je program Europske unije namijenjen istraživanju i inovacijama. Na raspolaganju ima gotovo 80 milijardi eura za sedmogodišnje razdoblje od 2014. do 2020. godine, a uključuje financiranje privatnog i javnog sektora. Pomaže u postizanju pametnog, održivog i uključivog ekonomskog rasta, a njegov je cilj da Europa proizvodi proizvode vrhunske znanosti i tehnologije, uklanja prepreke inovacijama i olakšava zajednički rad javnog i privatnog sektora.

U ovom vodiču saznajte više o programu i svim njegovim pojedinostima.