Vlada donijela Odluku o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.- 2015. godine

Vlada Republike Hrvatske, na 37. sjednici održanoj 18. svibnja 2017. godine, donijela je Odluku o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.- 2015. godine koju je predložilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Tom Odlukom, radi osiguravanja kontinuiteta energetske obnove zgrada javnog sektora koja se provodi po Programu energetske obnove zgrada javnog sektora Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2015. godine,  produžava se rok za financiranje energetskih obnova koje su u tijeku ili su u fazi ugovaranja temeljem okončanih postupaka javne nabave započetih do 31. prosinca 2015. godine. Rok za financiranje se produžava za razdoblje do 31. prosinca 2018. godine.

Također, osigurava se i kontinuitet u ispunjavanju zahtjeva Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine kojom se od država članica traži da od 1. siječnja 2014. svake godine obnove 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti, odnosno da alternativnim pristupom postignu uštede energije u zgradama središnje vlasti jednak uštedama energije dobivenima putem stope obnove od 3 %.

Napominjemo da završetkom obnove započetih 11 projekata ( KBC Firule – Split, Kaznionica Lepoglava, Sveučilište Sjever-Varaždin, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Zgrada državnog zavoda za mjeriteljstvo, Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, Opća bolnica Varaždin, Športski centar bazeni Poljud, KB Merkur, Policijska akademija Zagreb, Opća bolnica Šibensko-Kninske Županije) koji obuhvaćaju energetsku obnovu 69 zgrada ostvariti će se uštede od ukupno 30.654.413,81 kuna godišnje (s PDV-om) te uštede energije od ukupno 51.565.669,78 kWh godišnje.

Sredstva za sufinanciranje osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske i financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu od 160.000.000,00 kuna, a u skladu sa  raspoloživim sredstvima.

Prijedlog Odluke o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.- 2015. godine

Preuzeto s Internet stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.