Viševac: U rad pušteno postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i direktorica Komunalnog društva Čistoća Jasna Kukuljan sa suradnicima obišli su Postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina, koje se nalazi na saniranom odlagalištu otpada Viševac. Riječ je o postrojenju koje za proizvodnju električne energije koristi plin koji nastaje prirodnim procesima, a koji bi inače bio spaljivan, čime je smanjena emisija odlagališnih plinova te postignuta energetska učinkovitost. Postrojenje vrijedno 10 milijuna kuna bez PDV-a je u cijelosti financirano sredstvima KD Čistoća. Sanirano odlagalište Viševac nekada je bila duboka vrtača koja je korištena za odlaganje komunalnog otpada u razdoblju od 1964. pa do kraja 2011. godine. U tom je razdoblju ondje odloženo približno 2 milijuna metara kubičnih otpada.

Kako je napomenula direktorica Kukuljan, nakon prestanka odlaganja intenzivno se krenulo s aktivnostima sanacije koju su sufinancirali Grad Rijeka te općine i gradovi tzv. Riječkog prstena i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U projekt sanacije uktrošeno je 63,8 milijuna kuna bez PDV-a. “Sanacija je provedena na način da je preko odlagališta napravljena nepropusna prekrivka na koju je nanesen sloj zemlje te je cijela površina uređena i zatravljena“, poručila je direktorica Kukuljan i dodala kako je izgrađena monitoring stanica za kontrolu kakvoće zraka i ambijentalne buke, obodni protupožarni put te postavljena zaštitna ograda.

Nadalje, izgrađen je i sustav za prikupljanje i odvodnju procjednih voda te su po cijeloj površini odlagališta Viševac izbušena 52 plinska bunara za sigurnu ekstrakciju odlagališnog plina koji se sprovodi do postrojenja za spaljivanje plina na dvije plinske baklje. Upravo temeljem zbrinute količine odlagališnog plina na navedenim bakljama, razmatrana je mogućnost energetskog iskorištavanja odlagališnog plina za proizvodnju električne energije i dodatnog smanjenja utjecaja istog na okoliš.

Naime, na odlagalištima komunalnog otpada, razgradnjom organske komponente stvara se odlagališni plin čiji je najvažniji sastojak metan. Kao jedan od najučinkovitijih načina smanjenja njegova utjecaja na okoliš je smanjenje emisije plina, spaljivanjem na bakljama ili, kao u ovom slučaju, korištenjem za proizvodnju električne energije. Postrojenje za proizvodnju električne energije na Viševcu sastoji se od generatora električne energije pogonjenoga motorom s unutarnjim izgaranjem, pripadajućih podsustava, sustava upravljanja i zaštite, transformatorske stanice i susretnog postrojenja kao veze s distribucijskom mrežom. Nakon zagrebačkog Jakuševca, ovo je drugi ovakav pogon u Republici Hrvatskoj izgrađen nakon ishođenja svih potrebnih dozvola.

Prema riječima gradonačelnika Obersnela, ovakvim korištenjem odlagališnog plina, koji bi inače bio spaljivan, smanjena je emisija odlagališnih plinova te postignuta energetska učinkovitost budući da će se odlagališni plin koristiti u proizvodnji električne energije. Također, projekt Postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina je u potpunosti ekonomski održiv, te ima pozitivne učinke na okoliš i uvjete života lokalnog stanovništva. U Postrojenju snage 1,2 MW predviđa se proizvodnja preko 6.000 MWh električne energije godišnje, a do sada je u probnom radu proizvedeno i predano u mrežu HEP-a preko 900 MWh.

Projekt izgradnje Postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina u skladu je s europskom inicijativom Sporazum gradonačelnika, koji je pokrenula Europska komisija i čiji je Grad Rijeka potpisnik, a kojim se Rijeka obvezuje na poduzimanje dodatnih mjera s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja pa tako i očuvanja klime, odnosno svođenja klimatskih promjena na najmanju moguću mjeru. Također, projekt je i u skladu s Akcijskim planom energetski održivog razvoja grada Rijeke (SEAP) izrađenim 2010. godine, a koji donosi razne mjere s ciljem postizanja smanjenja CO2 od 32% do 2020. godine. Grad Rijeka je u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima do sada proveo niz projekata za realizaciju navedenog cilja, a izgradnja Postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina je jedan od njih.

Preuzeto s portala croenergo.eu.