Uskoro otvaranje javnih poziva u okviru Europskog zelenog plana

Europska komisija je odlučila objaviti poziv u vrijednosti od milijarde eura za istraživačke i inovacijske projekte kojima će se prevladati klimatska kriza i zaštititi jedinstveni europski ekosustavi i bioraznolikost. Poziv u okviru Europskog zelenog plana (European Green Deal) financirati će se iz programa Obzor 2020., a prijave se otvaraju 22. rujna 2020. godine. Cilj poziva je potaknuti oporavak Europe od krize uzrokovane koronavirusom pretvaranjem zelenih izazova u prilike za inovacije.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Ovaj poziv u okviru europskog zelenog plana vrijedan milijardu eura posljednji je i najveći poziv u okviru programa Obzor 2020. Budući da se temelji na inovacijama, njime će se ubrzati pravedna i održiva tranzicija prema klimatskoj neutralnosti u Europi do 2050. Kako zbog sustavne transformacije nitko ne bi bio zapostavljen, želimo da se posebnim djelovanjima uspostave novi oblici suradnje s građanima te da ona imaju veću društvenu relevantnost i učinak.

Ovaj poziv u okviru Europskog zelenog plana u važnim se aspektima razlikuje od prethodnih poziva u okviru Obzora 2020. Pošto se njime nastoje riješiti gorući problemi, cilj je postići jasne i opipljive rezultate u kratkom i srednjem roku, uz izglede za dugoročne promjene. Provest će se manje mjera, ali će one biti ciljanije, opsežnije i vidljivije, s naglaskom na brzoj prilagodljivosti, širenju i prihvaćanju rezultata.

Za financiranje će se odabrati projekti koji će donijeti rezultate i opipljive koristi u deset područja.

Osam tematskih područja odraz su ključnih elemenata europskog zelenog plana:

– povećanje klimatskih ambicija

– sigurna opskrba čistom i cjenovno pristupačnom energijom

– industrija za čisto i kružno gospodarstvo

– energija i energetski učinkovite zgrade

– održiva i pametna mobilnost

– strategija „od polja do stola”

– bioraznolikost i ekosustavi

– nulta stopa onečišćenja, netoksičan okoliš.

Dva horizontalna područja – produbljivanje znanja i osnaživanje građana – dugoročno će omogućiti dovršetak tranzicija iz Europskog zelenog plana.

Ulaganjima u vrijednosti od milijarde eura nastavit će se izgradnja europskih sustava znanja i infrastrukture. Poziv uključuje prilike za međunarodnu suradnju kojima će se uvažiti potrebe slabije razvijenih zemalja, osobito u Africi, u kontekstu Pariškog sporazuma ciljeva održivog razvoja.

Rok za podnošenje prijava je 26. siječnja 2021., a provedba odabranih projekata trebala bi započeti u jesen 2021.

Dan umrežavanja i informiranja o pozivu u okviru europskog zelenog plana i Obzora 2020. održat će se u okviru virtualnih Europskih dana istraživanja i inovacija od 22. do 24. rujna 2020.

Kontekst

Europski zeleni plan nacrt je i plan Europske komisije kako bi Europa do 2050. postala prvi klimatski neutralan kontinent s održivim gospodarstvom u kojem nitko ne smije biti zapostavljen.

Kako bi se taj cilj postigao do 2050., bit će potrebno provesti mjere u svim sektorima gospodarstva, među ostalim:

– ulagati u tehnologije prihvatljive za okoliš

– poticati industriju na inovacije

– uvesti čišće, jeftinije i zdravije oblike privatnog i javnog prijevoza

– dekarbonizirati energetski sektor

– povećati energetsku učinkovitost zgrada

– surađivati s međunarodnim partnerima na poboljšanju globalnih standarda u području okoliša.

Preuzeto sa Internet stranica Europske komisije.