Udruženje OIE za jasnu i transparentnu regulativu razvoja OIE u RH

Udruženje za obnovljive izvore energije iniciralo je održavanje sastanka na temu povećanja naknade za obnovljive izvore energije, a s ciljem postizanja zajedničkog stava svih sudionika iz sustava obnovljivih izvora energije u vezi jasne i transparentne regulative o naplati i sustavu poticanja razvoja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

Na održanom sastanku bili su prisutni svi energetski subjekti osim predstavnika opskrbljivača koji se nisu odazvali. Sudjelovao je operator tržišta električne energije (HROTE) u ulozi promatrača.

Na sastanku su jednoglasno doneseni sljedeći zaključci:

 

  • Opskrbljivači trebaju na jasan i transparentan nastaviti obavezno preuzimanje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visoko učinkovite kogeneracije po modelu koji je uspješno primjenjivan zadnjih 8 godina
  • Obaveza preuzimanja električne energije ne prejudicira iznos cijena i naknada, ali stvara preduvjete za transparentan model naplate proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visoko učinkovite kogeneracije prema građanima
  • Prilikom dostave faktura potrošačima treba na transparentan način iskazati udio količine električne energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji električne energije za pojedinog kupca
  • Na računima građana također treba prikazati udio obnovljivih izvora energije koji plaćaju kao i cijenu proizvodnje iz svakog tipa izvora koji obuhvaća sustav poticaja.

udruzenje-oie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovim modelom ukidamo potrebu postojanja naknade koja nije transparentno prikazivala trošak proizvodnje obnovljivih izvora energije i visoko učinkovite kogeneracije za građane i gospodarstvo te je na taj način omogućila prikazivanje sustava obnovljivih izvora energije u negativnom svjetlu prema građanima, dok je istovremeno unutar EU i velikog broja država svijeta upravo tranzicija prema obnovljivim izvorima energije temelj dugoročno održivog gospodarskog razvoja na način koji u sve većoj mjeri uključuje građane i ostale male proizvođače u sustav proizvodnje električne energije te osim dodatnog izvora prihoda građanima stvara i velike uštede pri troškovima vlastite potrošnje energije.

Apeliramo na medije da u svako javno komuniciranje na temu obnovljivih izvora energije uključuje sve aktere, a ne jednostrano prikazivanje informacija koje se ne temelje na ispravnim činjenicama i podacima.

Udruženje obnovljivih izvora energije Hrvatske trenutno obuhvaća 65% proizvođača iz obnovljivih izvora energije te aktivno radi sa svim akterima u Hrvatskoj na stvaranju pravednog, društveno odgovornog i dugoročnog održivog modela razvoja gospodarstva kroz korištenje obnovljivih izvora energije.

Preuzeto s portala croenergo.eu.