Učinkovito iskorištavanje pepela iz drvne biomase

Građevinski fakultet u Zagrebu i Hrvatska gospodarska komora danas su organizirali radionicu u okviru istraživačkog projekta TAREC2 – Transforamcija pepela iz drvne biomase u građevne kompozite s dodanom vrijednošću. Projekt koji se provodi uz financijsku potporu Hrvatske zaklade za znanost trajat će iduće četiri godine, a cilj je razvoj novih građevnih kompozita s pepelom drvne biomase. Uz voditeljicu projekta Nina Štrimer koja je predstavila ciljeve i izazove projekta te motivaciju za istraživanje, suradnik na projektu Bojan Milovanović prikazao je trenutnu situaciju pepela drvne biomase u Hrvatskoj.

Naime, u ožujku 2016. godine u Hrvatskoj je bilo 10 elektrana na biomasu, a tijekom 2017. godine počela je izgradnja još nekoliko postrojenja. Procjenjuje se da se u Hrvatskoj godišnje proizvede između 4.000 – 20.000 t pepela iz drvne biomase, pri čemu se kao najvjerojatnija količina procjenjuje 12.000 t/god. Međutim, s obzirom na procjenu budućeg razvoja proizvodnje energije iz biomase te maksimalnog potencijala potrošnje biomase u Hrvatskoj, prema realnom scenariju proizvodnje, može se očekivati proizvodnja od 45.900 t pepela iz biomase godišnje. Predviđa se da će u Europskoj uniji primjena energije iz energana na drvnu biomasu u budućnosti utjecati na proizvodnju od približno 600.000 t pepela.

Sve se više naglašava važnost pronalaska ekološki prihvatljivih i ekonomski opravdanih načina iskorištavanja pepela, jer se u EU trenutno 70% pepela iz drvne biomase odlaže, 20% primjenjuje u poljoprivredi kao dodatak tlu i 10% se koristi za ostale namjene. Nadalje, na današnjoj radionici su također prikazani rezultati preliminarnih ispitivanja pepela drvne biomase u cementnim kompozitima, zatim mogućnosti primjene pepela u cementnim materijalima s mogućnosti primjene pepela u cementnoj industriji.

Preuzeto s portala energetika-net.com.