U Sloveniji održan sastanak projektnih partnera projekta RURES

Početkom tjedan, točnije u ponedjeljak 8. i u utorak 9. listopada, u Moravskim Toplicama održao se 3. sastanak projektnih partnera projekta RURES – Promicanje održive upotrebe obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima. Na navedenom sastanku kao projektni partneri sudjelovali su i predstavnici Međimurske energetske agencije d.o.o., MENEA te Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA.

Na sastanku su osim hrvatskih projektnih partnera sudjelovale i institucije iz ostalih partnerskih zemalja – Njemačke, Mađarske, Poljske, Češke te Slovenije. Domaćin projektnog sastanka bili su slovenski kolege iz Lokalne energetske agencije Pomurje te Razvojne agencije Sinergija d.o.o. oboje iz Martijanci. Na samom sastanku projektni partneri su za svoje regije predstavili izrađene studije izvodljivosti za identificirane mjere iz svojih planova energetske učinkovitosti. Na temelju izrađenih studija izvodljivosti odabire se jedna mjera čija će implementacija biti financirana putem ovoga projekta pa su tako projektni partneri predstavili i pred-investicijske studije za odabranu mjeru u kojima su opisali samu investiciju, korake koje je potrebno poduzeti kako bi se investicija uspješno implementirala kao i kakav će utjecaj ista imati na promatrano područje i koji su potencijali prenosivosti mjere na druga slična područja.

Studije izvodljivosti koje su izrađene na temelju dviju mjera identificiranih iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2017-2019 (Povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada i Povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete), a koje je izradila Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, na sastanku je predstavila Magdalena Trstenjak iz REDEA-e.

Kako je MENEA partner odgovoran za implementaciju 2. radnog paketa projekta, Implementacija planova energetske učinkovitosti, Maja Bratko, viša stručna suradnica, predstavila je aktivnosti koje su provedene, koje se provode kao i one koje još treba implementirati do kraja projekta. Direktor MENEA-e, Alen Višnjić, za investiciju koja se planira na području Međimurske županije (povećanje energetske učinkovitosti javne zgrade) predstavio je pred-investicijsku studiju dok je Iva Vrankić, stručna suradnica, predstavila partnerima izrađeni predložak za izvještavanje procesa implementacije same pilot investicije, a koji je potrebno izraditi za sve pilot aktivnosti.

U sklopu projekta financirati će se 5 pilot investicija u 5 regija Središnje Europe i to: sustav ventilacije s povratom topline u gradu Leisnigu u Njemačkoj, inteligentno praćenje potrošnje vode u javnom vodoopskrbnom sustavu općine Palecznica u Poljskoj, solarno E-Drvo u općini Puconci u Sloveniji, instalacija sustava koji koriste OIE u pokrajini Zala u Mađarskoj te povećanje energetske učinkovitosti administrativne zgrade u Čakovcu. Tako su kolege iz Slovenije svoju investiciju već i realizirali te su drugi dan sastanka poveli sve sudionike u Puconce kako bi razgledali postavljeno solarno E-Drvo zajedno sa dvije pametne klupe. Sve navedeno postavljeno je u blizini osnovne škole, dvorane i autobusnog stajališta te je dostupno širokom krugu potencijalnih korisnika.

Kako je jedna od projektnih aktivnosti i recenziranje planiranih investicija od strane dionika i vanjskih stručnjaka svih uključenih projektnih partnera, kod razgledavanja postavljene instalacije sudjelovali su i spomenuti stručnjaci. Mišljenja navedenih stručnjaka kasnije će se koristiti kako bi se izradio Akcijski plan prenosivosti pilot investicija na druga slična područja u Europi.

Projekt RURES odobren je na drugom pozivu za prijavu projektnih prijedloga programa Interreg Central Europe te se provodi u od 1.7.2017. do 30.6.2020. godine na području gore nabrojanih zemalja. Glavni cilj projekta je iskoristiti potencijale obnovljivih izvora energije i povećati energetsku učinkovitost u ruralnim regijama pošto one imaju veliki potencijal za postizanje energetske autonomije.