U sklopu projekta ENES-CE organizira se završna konferencija u gradu Forliju, Italija

Krajem lipnja 2022. godine službeno završava implementacija projekta ENES-CE financiranog iz programa Interreg Središnja Europa čija implementacija je započela još 2019. godine. Glavni cilj projekta je aktivno uključivanje građana u procese planiranja te izrade planskih i strateških dokumenata koji se odnose na sektor energetike.

Od hrvatskih partnera u projektu uključeni su Međimurska energetska agencija d.o.o. te Grad Prelog koji su tijekom tri godine trajanja projekta uspjeli revidirati postojeći Akcijski plan održivog energetskog razvoja Grada Preloga koji je izrađen 2014. godine, izraditi novi Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvoja za Grad Prelog, pokrenuti inicijativu za osnivanjem Energetske udruge građana “Zeleni Prelog” koja je uspješno osnovana 2021. godine te pokrenuti investiciju ugradnje solarne elektrane snage 50 kW na zgradu Dječjeg vrtića “Fijolica” u Prelogu.

Budući da implementacija projekta završava 30. lipnja ove godine, projektni partneri organiziraju završnu konferenciju u Italiji 2. lipnja 2022. godine. Program konferencije na engleskom jeziku dostupan je u dokumentima s desne strane ovog članka. Konferenciju će biti moguće pratiti i online.

Događaj će se usredotočiti na važnost osnivanja i djelovanja građanskih energetskih grupa i zajednica u energetskoj tranziciji prema gradovima sa 100% održivom energijom. Konferencija će okupiti cijeli spektar dionika važnih za razvoj i širenje građanskih energetskih grupa, s ciljem da se istaknu dobre prakse i izlože izazovi na kojima se još potrebno poraditi.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta ENES-CE registrirati se možete putem sljedeće poveznice: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uExT8v6URpCd3x36fTH66g.