U sklopu projekta CO-EMEP u Mađarskoj održane dvije edukativne radionice za planere na lokalnoj i regionalnoj razini te širu javnost i institucije socijalne skrbi

Županija Zala, kao projektni partner na projektu CO-EMEP – Poboljšanje suradnje za bolje upravljanje energijom i smanjenje energetskog siromaštva na HU-HR prekograničnom području iz susjedne Mađarske organizirala je dvije radionice edukativnog karaktera.

Prva edukativna radionica organizirana je 24. lipnja 2021. godine u Zalaegerszeg-u. Ova radionica bila je namijenjena planerima na lokalnoj i regionalnoj razini, odnosno njihovim djelatnicima koji su zaduženi za planiranje i razvoj strateških i planskih dokumenata. Glavni cilj prve edukativne radionice za jedinice lokalne i regionalne samouprave je bilo povećanje njihovih kapaciteta u energetskom planiranju i upravljanju energijom.

Na početku radionice sudionicima je prezentiran projekt CO-EMEP, uključujući njegovo razdoblje provedbe, partnerstvo, proračun, ciljevi te aktivnosti koje su već provedene.

Nakon toga sudionici su imali prilike čuti zanimljivu prezentaciju o problemu energetskog siromaštva tijekom koje je opisan sam pojam energetskog siromaštva i kriteriji za njegovo definiranje na hrvatsko-mađarskom pograničnom području. Nakon toga su navedene su prednosti i nedostaci upotrebe obnovljivih izvora energije te su prezentirana neka ulaganja i dobre prakse u županiji Zala vezane uz ovu tematiku.

Na kraju radionice sudionici su stekli sveobuhvatan pogled mogućnosti korištenja geotermalne energije.

Druga edukativna radionica organizirana je 21. srpnja 2021. godine u Lentiju. Radionica je bila namijenjena široj javnosti kao i institucijama socijalne skrbi koje su svakodnevno u doticaju s ranjivim skupinama građana koji se suočavaju sa siromaštvom i energetskim siromaštvom. Glavni cilj druge mađarske radionice za širu javnost i socijalne institucije je bio povećanje znanja i svijesti o problemu energetskog siromaštva i identificirati potencijalne mjere za ublažavanje energetskog siromaštva.

Na početku događanja sudionicima je predstavljen projekt CO-EMEP te je pojašnjen pojam energetskog siromaštva. Nakon toga je dr. Kornél Németh, izvanredni profesor na Sveučilištu Panonia – Nagykanizsa, predstavio javnosti rezultate provedenog opsežnog mađarskog istraživanja. Prilikom predstavljanja provedenih investicija i dobrih praksi u ovom polju, fokusirao se  na prednosti i nedostatke upotrebe obnovljivih izvora energije.

Na kraju događaja razgovaralo se o mogućnostima upotrebe geotermalne energije.

 

Međimurska energetska agencija d.o.o. također će organizirati dvije edukativne radionice: za planere na lokalnoj i regionalnoj razini te širu javnost i institucije socijalne skrbi tijekom rujna 2021. godine. Točni datumi održavanja radionica biti će objavljeni na vrijeme i to na službenim web stranicama Međimurske energetske agencije d.o.o. i Facebook profilu.