U sklopu projekta CEESEU u Poljskoj održana radionica “Train the trainer on developing SECAPs” i sastanak upravnog odbora

Međimurska energetska agencija d.o.o. sudjelovala je u periodu od 11. do 13. listopada 2022. godine u Varšavi, Poljska na jednodnevnoj radionici “Train the trainers on developing SECAPs” i sastanku upravnog odbora projekta CEESEU (Central Eastern Sustainable Energy Union) financirnaog iz programa Horizon 2020.

Cilj projekta CEESEU je podizanje kapaciteta lokalnih samouprava u ciljanom području kako bi razvili Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka – SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Navedenim dokumentima potiče se povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova te se time pomaže regijama da zadovolje energetske i klimatske ciljeve Europske unije.

U sklopu trodnevnog događanja djelatnice Međimurske energetske agencije d.o.o., Danijela Vrtarić i Karla Novak najprije su sudjelovale na sastanku održanom 11. listopada gdje se sa partnerima iz različitih CEE zemalja raspravljalo o potencijalnim prijavama na otvorene pozive u sklopu programa LIFE. Drugi dan događanja održana je radionica pod nazivom “Train the trainers in developing SECAPs” gdje su projektni partneri imali prilike čuti nešto više o tome kako organizirati radionice za povećanje kapaciteta djelatnika u jedinicama lokalne i regionalne samouprave kako bi mogli samostalno izrađivati Akcijske planove energetski i klimatski održivog razvitka. Zadnji dan boravka u Poljskoj održan je sastanak upravnog odbora projekta gdje su definirane aktivnosti koje je potrebno implementirati do kraja provedbe projekta, odnosno do  31. listopada 2023. godine.