U sklopu projekta CEESEU izrađen SECAP za Općinu Nedelišće

 

Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) provodi projekt CEESEU – Održiva energetska unija Središnje i Istočne Europe koji je financiran iz programa OBZOR 2020 (Horizon 2020), a kojim se potiče izgradnja nisko-ugljične, otporne klime budućnosti, odnosno konkretnije sigurna, čista i učinkovita energija. Cilj projekta CEESEU je podizanje kapaciteta lokalnih samouprava u ciljanom području kako bi razvili Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka – SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan).

Općina Nedelišće prepoznala je važnost energetske učinkovitosti i mogućnost razvoja na načelima energetske učinkovitosti te je kroz 2021. i 2022. godinu u suradnji s MENEA-om izradila SECAP. Provedbom SECAP-a Općina će ojačati svoje kapacitete za suočavanje sa štetnim utjecajima klimatskih promjena, iskoristiti priliku za napredak gospodarstva i društva, potaknuti mogućnosti korištenja novih financijskih mehanizama za provedbu mjera za povećanje energetske učinkovitosti i povećati kvalitetu života svojih mještana. U budućnosti će Općina Nedelišće postati klimatski neutralna Općina i primjer dobre prakse u korištenju obnovljivih izvora energije, kao rezultat uspješno provedenih mjera energetske učinkovitosti iz SECAP-a. Za postizanje definiranih ciljeva, Općina će koristiti raspoloživa sredstva iz EU fondova i nacionalnih fondova.

Dana 22. studenog 2022. godine održana je sjednica Općinskog vijeća te je tom prigodom prihvaćen Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka za Općinu Nedelišće, a s realizacijom definiranih mjera u SECAP-u kreće se već u 2023. godini.