U sklopu Poziva 4c1.4 „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ podneseno pet prijava ustanova javnog sektora na području Međimurske županije

U ponedjeljak, 15. siječnja 2018. godine u prostorijama Međimurske energetske agencije d.o.o. u sklopu Javnog poziva 4c1.4 „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ u okviru OP „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ preko sustava eFondovi uspješno je podneseno pet prijava ustanova javnog sektora, odnosno njihovih zgrada na području Međimurske županije.

Kao što je već poznato sa samom pripremom natječajne dokumentacije krenulo se u ljeto 2017. godine kako bi se na vrijeme pripremila sva potrebna dokumentacija i kako bi se među prvima predale prijave u sklopu navedenog poziva za javne zgrade na području Međimurske županije.

Prijave su podnesene za sljedeće zgrade: OŠ Donja Dubrava sa pripadajućom sportskom dvoranom u ukupnom iznosu investicije 6.804.547,09 kn, OŠ Goričan s iznosom od 3.394.011,24 kn, OŠ Vratišinec u iznosu od 2.426.674,97 kn, OŠ Draškovec u iznosu od 3.240.897,85 kn i Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec u iznosu investicije od 10.049.668,61 kn. Ukupna vrijednost investicije za svih šest objekata prema projektnoj dokumentaciji iznosi 25.915.799,76 kn, dok se rezultati evaluacije prema najavi očekuju u sljedećih 120 dana.

Ponavljamo, pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti. Podnošenje projektnih prijedloga u sklopu navedenog poziva moguće je do 31.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.