U Saveznoj državi New York primjena Sunčeve energije povećana je za čak 800%

Kako je izvijestio američki portal ‘Renewable Energy World.com’, zahvaljujući inicijativi NY-Sun u Saveznoj državi New York primjena Sunčeve energije povećana je za čak 800%. To je, naime, nedavno objavio guverner New Yorka Andrew CUOMO, pri čemu je spomenuto povećanje ostvareno u razdoblju prosinac 2011. – prosinac 2016. godine.

Takav je rezultat ujedno u skladu s ciljevima za 2030. godinu o pokrivanju 50% potreba za energijom iz obnovljivih izvora. U ranije spomenutom razdoblju ostvareno je 65 000 projekata za iskorištavanje Sunčeve energije na području New Yorka, dok je do 2011. ostvareno svega 9000 projekata. Tih 65 000 solarnih projekata istodobno znači 744 MW instalirane snage sunčanih elektrana, čime se može proizvesti električna energija za pokrivanje potrošnje u 121 000 njujorških kućanstava.

Pri tome se u nekim područjima te američke savezne države primjena Sunčeve energije u tom razdoblju povećala čak 1000 puta, pri čemu je dobar primjer Long Island na kojemu je danas 24 428 sunčanih elektrana ukupne snage 214 MW, a sličan je rezultat ostvaren na području srednjeg toka rijeke Hudson i oko glavnog grada Albanyja.

Preuzeto s portala energetika-net.com.