Otvoren natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje OIE iz programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.2. » Korištenje obnovljivih izvora energije«. Prijave po navedenom pozivu moguće je podnositi nakon 23. srpnja 2018. godine.

SVRHA POZIVA:

Povećati učinkovito korištenje energije. Dozvoljena su ulaganja u obnovljive izvore energije, odnosno izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije s ciljem podmirenja vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva proizvedenom energijom. Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Mikro, mala i srednja poduzeća registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
Troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu
Troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta
Troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta
Troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

IZNOSI SREDSTAVA:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 110.150,00 HRK, a najviši 2.948.000,00 HRK.

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

21. rujan 2018. godine

Projektnu dokumentaciju možete preuzeti putem sljedeće poveznice.