Švedska: 100% na obnovljive izvore do 2040. godine

Švedska se nada kako će pokrivati sve svoje potrebe za električnom energijom iz obnovljivih izvora do 2040. godine. Prema najavama, rast OIE će predvoditi energija vjetra.

Ravnateljica Švedskog inspektorata za energetska tržišta, Anne Vadasz Nilsson, izjavila je kako Švedska ima “veliki potencijal” za proizvodnju energije vjetra. Ovaj potencijal, u kombinaciji sa hidroenergetskim potencijalima zemlje, može dovesti do stanja u kojem će se kroz narednih 25 godine Švedska u potpunosti oslanjati na čistu energiju.

Danas Švedska proizvodi 57% svojih potreba iz obnovljivih izvora energije, dok ostatak dolazi iz nuklearne energije. Prema Vadasz Nilsson, u narednim se godinama predviđa kako će jeftina energija vjetra postepeno zamijeniti zastarjele nuklearne elektrane.

Preuzeto s portala croenergo.eu.