Sve nove zgrade obavezno ‘gotovo nula energije’

Od početka 2018. godine obaveza je investitora, ali i projektanata, izvođača i nadzora da sve nove javne zgrade budu građene po zahtjevima za zgrade gotovo nulte energije, a od 2019., odnosno 2020. godine ta obaveza nastupa i za sve ostale nove zgrade.

Zahtjevi za te zgrade postavljaju novu razinu građenja za koju se treba pripremiti te uputiti na detalje kojima se zadovoljavaju zahtjevi za ZG0E, što je i bila tema danas održane radionice u HGK. “Po ulasku u EU morali smo prilagoditi našu regulativu koja se tiče energetske učinkovitosti direktivi o energetskim svojstvima zgrada koja je donesena 2010. godine. Prema politikama EU sve države članice trebaju smanjiti potrošnju energije i emisiju CO2 u atmosferu, a s obzirom na to da su zgrade veliki potrošači, tu je veliki potencijal da se te uštede ostvare. Da bi se one postigle, potrebno je koristiti energiju iz obnovljivih izvora”, poručila je profesorica s Građevinskog fakulteta u Zagrebu Ivana Banjad Pečur.

Bojan Milovanović s Građevinskog fakulteta u Zagrebu istaknuo je da tvrtke koje imaju certifikate i rade po novim propisima mogu postići puno bolju cijenu na natječajima. “Ideja je napraviti dobre temelje, a to je mala potreba zgrade za energijom. Tu se mi i arhitekti možemo naći. Glavni uvjet za to je savršena ovojnica zgrade, a nakon toga prikladno projektirani tehnički sustavi i korištenje obnovljivih izvora energije. Želimo pametno projektirane zgrade od početnih faza, od urbanističkog plana do same finalne izvedbe”, pojasnio je Milovanović, dodavši da takve standarde još uvijek ne moraju pratiti zgrade poput šoping centara, ali škole, vrtići i druge javne zgrade već sada trebaju biti građene po novim propisima.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.