Stupio na snagu Program dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima

Temeljem Zakona o državnim potporama (NN 47/14), Ministarstvo financija dalo je pozitivno mišljenje na Program dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima koji je stupio na snagu 6. rujna 2017. godine.

Cilj Programa je promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije radi pomoći privatnom sektoru gospodarstva, a kako bi se potakla i povećala ulaganja u poboljšanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama i u privatnom uslužnom sektoru – podsektorima turizam i trgovina, te utjecalo na smanjivane udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u tim djelatnostima.

Potpore iz ovog Programa dodjeljivat će se putem Poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetne osi 4 Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’, Specifičnih ciljeva 4b1 ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama’ i 4b2 ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru’.

Na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://www.mzoe.hr/ te na središnjoj stranici ESI fondova http://www.strukturnifondovi.hr/ možete pratiti objave navedenih Poziva, a Program dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima možete preuzeti OVDJE.

Preuzeto s Internet stranice Ministarstva zaštite okoliša i energetike.