Raste snaga svjetskih hidroelektrana

Kako je izvijestio američki hidroenergetski portal ‘HydroWorld.com’, pozivajući se na izvješće ‘Svjetski energetski resursi 2016. godine’ Svjetskog energetskog vijeća (WEC), snaga svih hidroelektrana na svijetu je u razdoblju 2007. – 2015. povećana za 30% i dosegnula 1209 GW. Pri tome 145 GW otpada na reverzibilne, odnosno crpne hidroelektrane. Istodobno, kako se ističe, hidroenergija je vodeći obnovljivi izvor električne energije na svijetu, iz kojega danas potječe čak 71% sveukupno proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora. Uz sve to, tome treba pribrojiti i hidroelektrane na morske valove i morske mijene, čija ukupna snaga danas u svijetu iznosi 0,5 GW, no u raznim fazama ostvarivanja u tijeku su brojni projekti čija će ukupna snaga dosegnuti 1,7 GW, pri čemu 88% otpada na hidroelektrane na morske mijene.

Preuzeto s portala energetika-net.com.