Prvi supermarket na svijetu pogonjen otpadnom hranom

Britanski lanac supermarketa Sainsbury’s odlučio je dokazati da hrana koja završi u otpadu ima mogućnost “života” i izvan kontejnera te je nedavno otvorio prvi supermarket na svijetu koji je u koristi otpadnu hranu kao izvor energije.

Supermarket je nakon instalacije sustava za pretvorbu biomase u energiju putem anaerobne digestije “isključen” sa nacionalne mreže te sada u potpunosti zadovoljava sve svoje energetske potrebe uz pomoć bačene hrane. Ovaj lanac supermarketa najveći je britanski proizvođač energije iz otpadne hrane te proizvodi dovoljno energije za napajanje 2500 domaćinstava godišnje, a uz pomoć prvog supermarketa koji u potpunosti zadovoljava energetske potrebe uz pomoć bačene hrane nastavljaju svoju misiju smanjenja otpada i proizvodnje zelene energije.
sainsbographic_4.jpg
Bitno je napomenuti kako dobrotvorne ustanove prve imaju uvid u “otpadnu hranu” kako bi vidjele što se još uvijek može iskoristiti kao pomoć najsiromašnijim članovima društva, nakon njih na red dolaze farmeri koji uzimaju ostatke za stočnu hranu, a tek “ostaci ostataka” završavaju u anaerobnom digestoru i postaju električna energija.

Paul Crewe, voditelj održivosti u Sainsbury-u javlja: “Na ovaj način uopće ne šaljemo otpad na deponiju, a uvijek smo u potrazi za novim načinima ponovnog korištenja i recikliranja i drugih oblika otpada”.

Preuzeto s portala croenergo.eu.