Prva svjetska vjetro-hidro turbina proizvoditi će energiju čak i kada nema vjetra

Jedan od najvećih izazova s kojim se suočavaju vjetroelektrane je proizvodnja električne energije u vremenima kada nema vjetra. Max Bögl Wind AG i GE Renewable Energy pokušavaju riješiti ovaj problem kombiniranjem vjetroturbina sa tehnologijom hidroelektrana. Tako su nedavno kreirali prvu svjetsku vjetro-hidroelektranu koja će biti u potpunosti operativna već 2018. godine.

Ova inovativna elektrana na obnovljive izvore energije osmišljena je kako bi proizvodila električnu energiju čak i kad nema vjetra. Prva svjetska vjetro-hidro turbina sastojati će se od najviše vjetroturbine na svijetu visoke oko 180 metara, dok će baza turbine biti ispunjena rezervoarima u kojima će biti smješteno 6 milijuna litara vode te dodatnim rezervoarom u kojem će se nalaziti još 34 milijuna litara vode.

Kako bi funkcionirala, ova inovativna elektrana mora biti smještena na brežuljku. Voda tako teče niz brežuljak i proizvodi električnu energiju korištenjem principa rada hidroelektrane, a pumpa se natrag na brežuljak u vremenima kada je potražnja za energijom manja od proizvodnje. Na taj način ova hibridna elektrana proizvodi električnu energiju bez prestanka, neovisno o vremenskim prilikama.

Prva vjetro-hidro elektrana biti će smještena u njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg. Vjetroelektrana će imati instaliranu snagu od 13.6 MW, dok će hidroelektrana imati instaliranu snagu od 16 MW. Pilot projekt trebao bi biti spojen na mrežu već 2017. godine, dok će u potpunosti operativna elektrana biti puštena u rad tijekom 2018. godine.

Preuzeto s portala croenergo.eu.