Prestanak rada Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

Nakon 26. svibnja 2018. godine kada stupa na snagu Zakon o prestanku važenja Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (NN 46/2018), s radom će prestati Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (u nastavku: CEI).

U skladu s time, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u nastavku: MZOE) preuzet će poslove CEI-ja iz područja energetike kao što su stručna potpora u pripremi i ugovaranju investicija u energetici, praćenje i koordinacija investicijskih projekata vezanih za obnovljive izvore, stručni poslovi određeni posebnim propisom kojim se uređuje učinkovito korištenje energije, uključujući sve poslove koje obavlja Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost, analiza poslovanja i planova razvoja tvrtki koje obavljaju energetske djelatnosti, stručna potpora i sudjelovanje u pripremi natječaja i odabiru strateškog partnera za investicije u energetici, pružanje stručne pomoći u realizaciji strateških projekata u energetici za financiranje i pronalaženje strateških partnera za financiranje, sudjelovanje u vođenju dijela Registra investicija iz energetskog sektora, sudjelovanje u pripremi i predlaganju projekata javno-privatnog partnerstva u energetici, praćenje i analiza provedbe smjernica i pravila planiranja, odobravanja i praćenja investicija u energetici i predlaganje ministru nadležnom za energetiku poduzimanje mjera za uklanjanje uočenih nedostataka i stručni poslovi određeni posebnim propisom kojim se ureduje zajednički okvir mjera za uspostavljenje infrastrukture za alternativna goriva, uključujući sve poslove koje obavlja nacionalno koordinacijsko tijelo koje je tim propisom osnovano).

Isto tako, MZOE će preuzeti imovinu, opremu, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, pismohranu i drugu dokumentaciju CEI-ja i djelatnike zatečene na preuzetim poslovima CEI-ja.