Poticaji za OIE i dalje dominantno odlaze malom broju poduzetnika

Analiza sustava poticaja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, koju je izradio DOOR, pokazala je da su poticajne cijene zelene energije trebale bolje pratiti smanjenje troškova investicije, a promjene koje je država radila bile su nedovoljne i nepravovremene. U praksi je velik dio financijskih poticaja završio u rukama malog broja poduzetnika, a lokalne zajednice i pojedinci imali su slabo koristi od razvoja sustava OIE, što je dovelo do stvaranja negativne percepcije javnosti prema obnovljivoj energiji uopće i potrebi njezinog daljnjeg razvoja, što je zabrinjavajuće. DOOR je analizom došao do podataka da je od 51,5 MW instalirane snage u fotonaponu (ukupno 1.223 projekta) 16% instalirane snage u vlasništvu jedne fizičke osobe, dok ostatak uglavnom otpada na gradove, općine i ustanove. Kada je riječ o vjetroelektranama podaci su sljedeći: 181 MW je u vlasništvu hrvatskih tvrtki, 129,2 MW je u vlasništvu njemačkih tvrtki, 107,2 MW u vlasništvu španjolskih, 42 MW u vlasništvu luksemburškog kapitala, 23 MW je u vlasništvu slovenske tvrtke dok je jedna vjetroelektrana snage 10 MW u vlasništvu četiri fizičke osobe iz Hrvatske i Nizozemske.

Jedan od rezultata analize jest taj da u Hrvatskoj najveći rast zaposlenosti u sektoru OIE nosi biomasa. Računa se da 0,42% radne snage u našoj zemlji radi u sektoru OIE, dok je prosjek EU 0,54%, pri čemu Njemačka primjerice zapošljava više ljudi u fotonaponu od Španjolske, što je rezultat strateške odrednice države. DOOR naglašava da je za razvoj sektora prvi preduvjet usvajanje podzakonskih akata bez kojih je temeljni Zakon o OIE neprovediv. Trebalo bi ići na porezne olakšice i stvaranje tipskih projekata na temelju Zakona o gradnji, kako bi se olakšala instalacija fotonapona, a za budućnost bit će bitna revizija OPKK, odnosno bolji tretman obnovljivih izvora i definiranje prioriteta u Strategiji energetskog razvoja koja je u izradi. DOOR-ova analiza napravljena je temeljem podataka koje objavljuje HROTE.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.