Pojednostavljeni uvjeti za HBOR-ove kredite za javnu rasvjetu

HBOR je objavio izmijene Programa kreditiranja „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ objavljenog lani 19. lipnja, u cilju lakše dostupnosti i prihvatljivosti kredita jedinicama lokalne samouprave (JLS). Program kreditiranja je izmijenjen isključivo u dijelu minimalnih tehničkih kriterija a da se pri tom ne ugrožavaju načela energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Primjerice, ublažen je kriterij rasipanja svjetlosti tako da se zahtijeva samo da nema rasipanja iznad horizontalne ravnine lampe. Bila je to jedna od bitnijih primjedbi na koju je upozoravala zainteresirana javnost, upozoravajući da taj kriterij bitno utječe na smanjenje razmaka stupova na prometnicama što bi poskupilo investicije i potencijalno ih učinilo slabije isplativima. Ovo je bitna novost za brojne jedinice lokalne samouprave koje će sada ipak lakše doći do sredstava i napraviti projekte ekonomski isplativima.

Kako bi ostvarili kreditiranje, potencijalni primatelji HBOR – u mogu podnijeti zahtjev za kredit do 30. lipnja 2023. godine, do kada će biti moguće isplaćivati sredstva. Prihvatljivi krajnji primatelji financijskog instrumenta su jedinice lokalne samouprave (JLS) s prihvatljivim namjenama ulaganja, primjerice u: ugradnju novih naplatnih i kontrolnih brojila električne energije, ugradnju rasvjetne i regulacijske opreme te elektrotehničkoga materijala i pribora na stupna mjesta javne rasvjete, ugradnju fotonaponskih sustava napajanja javne rasvjete s distribuiranim ili centralno smještenim fotonaponskim panelima, isključivo u funkciji napajanja sustava javne rasvjete. Najniži kunski iznos kredita koji prihvatljivi krajnji primatelji mogu ostvariti je 500.000 kuna, a najviši 15 milijuna kuna, a kamate variraju od 0,1 do 0,5% godišnje ovisno o razvijenosti JLS. Više o programu OVDJE. Sredstva u okviru financijskih instrumenata osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Specifični cilj 4c4 „Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete“, ukupne vrijednosti 152 milijuna kuna.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.