Počinju važiti izmjene Zakona o energetskoj učinkovitosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti koji je objavljen u Narodnim novinama br. 116/18., stupa na snagu 29. prosinca 2018. godine, osim članaka 25. i 26. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. travnja 2019., te članka 41.a stavaka 3., 4. i 6. koji je dodan člankom 30. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti u hrvatsko zakonodavstvo prenose se odrednice Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti kojom se predviđa da svaka država članica, u svrhu postizanja kumulativnog cilja uštede energije u krajnjoj potrošnji, do 31. prosinca 2020. godine uvede sustav obveze energetske učinkovitosti. Kao alternativu tome, članice mogu odlučiti poduzeti alternativne mjere politike za ostvarenje ušteda energije među krajnjim kupcima, a mogu i kombinirati kombinirati sustave obveza s alternativnim mjerama.

Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti, Hrvatska se opredijelila primijeniti kombinirani pristup, odnosno dio ušteda ostvariti kroz sustav obveznih mjera ušteda energije, a dio kroz alternativne mjere politike.

Stoga se Vladinim prijedlogom zakona uvode obvezne mjere uštede energije među krajnjim kupcima definiranih EU direktivom o energetskoj učinkovitosti, a sve u svrhu postizanja preuzetih ciljeva uštede energije u krajnjoj potrošnji do kraja 2020. godine.