Po projektu RURES održan 3. sastanak Regionalne energetske grupe

U Čakovcu je u srijedu, 28. veljače 2018. godine, održan treći po redu sastanak Regionalne energetske grupe (REG) koja je osnovana unutar aktivnosti projekta RURES – Promicanje održive upotrebe obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima (Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions).

Na prethodnom sastanku članovi REG-a su, osim mjere energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj zgradi u Čakovcu, izdvojili dodatne tri iz aktualnog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije, koje su također od strateške važnosti za postizanje energetske autonomije, a to su: car & bike sharing, povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete te e-vozila s uspostavom punionica. Cilj trećeg sastanka REG-a bio je analizirati i detaljnije razraditi navedene mjere. U tu se svrhu provela SWOT analiza predloženih mjera koja je i prezentirana prisutnim članovima kako bi dobili detaljan uvid u pozitivne i negativne čimbenike te kako bi metodom tajnog glasanja odabrali jednu mjeru za koju će se izraditi studija izvodljivosti.

Nakon prezentacije SWOT analize za definirane mjere te bogate rasprave i dodatnih inputa od strane članova REG-a, tajnim glasovanjem za izradu studije izvodljivosti izabrana je mjera povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete. Sljedeći korak je javna nabava kojom će se odabrati gospodarski subjekt koji će izraditi studije izvodljivosti za dvije mjere identificirane kao najbitnije za regiju Međimurske županije.

Osim navedenih aktivnosti, na sastanku je predstavljen i projekt COMPOSE koji putem transnacionalnog programa suradnje Interreg MED provode naši kolege iz Regionalne energetske agencije Sjever. Navedeni je projekt u svojim aktivnostima i ciljevima vrlo sličan projektu RURES pa dvije agencije međusobno surađuju kako bi jedna drugoj prenijele iskustva i primjere dobre prakse.

Sam projekt RURES odobren je na drugom pozivu za dostavu projektnih prijedloga programa transnacionalne suradnje Interreg Central Europe, a iz Hrvatske osim MENEA-e kao projektni partner sudjeluje i Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. Projekt se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Njemačke, Poljske, Mađarske i Slovenije, a sama njegova provedba traje 3 godine odnosno do 1. srpnja 2017 godine do 30. lipnja 2020. godine. Na području naše županije iz projekta će se financirati mjere energetske učinkovitosti javne zgrade, odnosno zamjena rasvjete s novom LED rasvjetom, ugradnja solarnih kolektora za grijanje potrošne tople vode, ugradnja sustava pametnih mjerila za energente te ugradnja visokoučinkovitih uređaja bijele tehnike.