Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Kompetentnost i razvoj MSP”

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je u utorak 17. svibnja 2016. godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom “Kompetentnost i razvoj MSP”. Sredstva po ovom pozivu namijenjena su poduzetnicima mikro, male i srednje veličine (sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014) kako bi potaknuli stvaranje i proširenje kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, posebice kroz izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica te za održavanje i povećanje zaposlenosti, prodaju na inozemnim tržištima i usvajanje novih rješenja i tehnologija.

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru ovog poziva osigurano je 867.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000,00 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti:
1. Regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje. Opravdani su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju slijedeće troškove: priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, itd.
2. Potpore za savjetodavne usluge mogu se dodijeliti za troškove savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti i koje nisu vezane uz stalne ili periodične aktivnosti, a uključuju troškove: usluga upravljanja projektom; usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta; usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt); usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.
3. Potpore za sudjelovanje na sajmovima, mogu se dodijeliti za troškove nastale za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora.
4. Potpore za usavršavanje, se ne mogu dodijeliti  za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.
5. Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti za troškove pripreme natječajne dokumentacije za projekt ulaganja, troškove vezane za implementaciju sustava grijanja i hlađenja te troškove vezani za aktivnosti promocije i vidljivosti projekta ulaganja.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s rokom dostave projektnih prijava od 1.lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine. Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE.