Otok Krk bi uskoro trebao dobiti sunčanu elektranu od 5 MW

Već neko vrijeme Općina Baška razvija i prikuplja dokumentaciju za projekt sunčane elektrane ‘Barbičin’, snage pet MW, koja bi bila u vlasništvu lokalne samouprave. Sunčana elektrana se planira izgraditi na prostranom platou (15 ha) visoravni na jugoistočnom dijelu otoka Krk, na području lokalnog naziva ‘Valnišće’.

Pravomoćna lokacijska dozvola  se uspjela ishoditi, no zemljište je manjim dijelom u vlasništvu Općine Baške, dok je najveći dio u vlasništvu države. Lokacija je izvan zone gradnje, što je uvjet za ostvarivost projekta vrijednog 80 milijuna kuna. Zbog toga se ministar državne imovine Goran Marić jučer sastao s općinskim načelnikom Tonijem Juranićem kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi između Općine i države.

Projekt još zahtijeva izvođenje energetsko odobrenja i građevinske dozvole i ako bi država ustupila pravo građenja lokalnoj upravi, sunčana elektrana bi mogla krenuti s proizvodnjom ‘zelene’ električne energije već krajem 2019. godine. Cilj otoka je da do 2030. postane energetski neovisan.

Preuzeto s portala www.energetika-net.com.