Osnivanje Laboratorija Novog europskog Bauhausa: novi projekti i poziv za Prijatelje Novog europskog Bauhausa

Laboratorij Novog europskog Bauhausa (NEB LAB) je prostor za zajedničko stvaranje u službi zajednice Novog europskog Bauhausa, osnovan kako bi pružio održive, lijepe i uključive projekte za poboljšanje kvalitete svakodnevnog života. Njegovo djelovanje fokusira se na povezivanje ljudi s ciljem razmjene dobrih praksi i iskustava.

Glavne misije su stvaranje poticajnih uvjeta za zelenu tranziciju, kao što su novi alati, okviri i preporuke te pokretanje stvarnih transformacija na terenu.

NEB zajednica i institucije EU-a samostalno razvijaju prijedloge projekata za laboratorij NEB-a. Prijedlozi postaju NEB LAB projekti, prateći proces koji osigurava jasnu svrhu, transparentnost prema zajednici i jasno definirane korisnike.
Više o tome možete pročitati na sljedećoj POVEZNICI.

Novim Pozivom za Prijatelje (Call for Friends) pozivaju se poduzeća i javni dionici (regije, sela i gradovi) na izravniju uključenost u Novi europski Bauhaus. Prijatelji će se priključiti već postojećoj zajednici od 450 službenih partnera, članova Okruglog stola na visokoj razini, kontaktnih točaka nacionalnih vlada, dobitnika i finalista nagrada te sudionika svih NEB natječaja i poziva.

Svaka organizacija i tijelo javne vlasti može postati Prijatelj Novog europskog Bauhausa. Neprofitne organizacije mogu se prijaviti kao Partneri ovdje.

Prijatelji pružaju određeni oblik potpore projektima, bilo kroz organizaciju transdisciplinarnih sastanaka ili konferencija, prepoznavanjem praksi i projekata koji kao održivi, lijepi i uključivi slijede načela NEB-a, doprinose informiranju i podizanju razine svijesti javnosti ili djeluju kroz sponzorstva NEB LAB projekata.

Više informacija o tome kako se prijaviti za Prijatelja pronađite na sljedećoj POVEZNICI.