Održani sastanci povodom izrade 4. Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2017.-2019.

U svrhu pokretanja izrade 4. Nacionalnog plana energetske učinkovitosti održana su dva radna sastanka. Ovi sastanci zamišljeni su kao uvodni sastanci za pokretanje aktivnosti izrade podloga za 4. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019., a održani su u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 28. lipnja 2016.(prvi sastanak) te 15. srpnja 2016.(drugi sastanak). Nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost (NAPEnU) ključan je sveobuhvatni provedbeni dokument politike energetske učinkovitosti. Izrada NAPEnU je obveza država članica EU po Direktivi o energetskoj učinkovitosti, a ova obveza transponirana je u zakonodavstvo RH kroz Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14).

Na prvom radnom sastanku iznijet je koncept Četvrtog Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti (NAPEnU) koji se sastoji od:
1. Analize prethodne 3 godine po bottom up i top down metodi
2. Mjera energetske učinkovitosti po svim sektorima
3. Izviješće o provedbi mjera energetske učinkovitosti definiranih u 3. NAPEnU

Također su izneseni i rokovi izrade 4. NAPEnU: Četvrti Nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost mora biti notificiran u Europskoj komisiji do 30.4.2017., a CEI je iznio prijedlog da do kraja 2016. godine 90% plana bude gotovo.

Na drugom sastanku, gdje su  prisustvovali i zaposlenici Međimurske energetske agencije d.o.o. izneseni su zaključci doneseni na prvom sastanku. Prisutni su bili upoznati s pristupom u izradi 4. NAPEnU. Također predstavljen je Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMiV), Izvješće o Godišnjim planovima energetske učinkovitosti napravljeno u lipnju ove godine te je prikazano Godišnje izvješće o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti 2016. godine.

Preuzeto sa službenih stranica Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.