Održana početna konferencija u sklopu projekta SEPlaM-CC – Povećanje kapaciteta prekograničnih javnih institucija u upravljanju održivim energetskim planiranjem i ublažavanju klimatskih promjena

Međimurska energetska agencija d.o.o. je dana 21. srpnja 2020. godine u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje održala početnu konferenciju u sklopu projekta SEPlaM-CC – Povećanje kapaciteta prekograničnih javnih institucija u upravljanju održivim energetskim planiranjem i ublažavanju klimatskih promjena. Provedba navedenog projekta započela je 1. srpnja 2020. godine te je ovom konferencijom službeno započela i njegova implementacija. Projekt će se provoditi kroz pet izvještajnih razdoblja i trajati će do 28. veljače 2022. godine.

Projekt akronima SEPlaM-CC je uz četrdesetak projekata odobren za sufinanciranje u sklopu Drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska za programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine. Navedenu projektnu ideju Međimurska energetska agencija d.o.o. je razvila u suradnji s projektnim partnerom iz susjedne Mađarske, Zakladom za promociju poduzetništva Županije Zala. Zaklada je osnovana 1992. godine od strane samouprave Županije Zala te unutar mađarske mreže djeluje kao neprofitna, organizacijski i financijski neovisna institucija te je važan čimbenik mađarskog sustava promocije i razvoja nacionalnih i međunarodnih gospodarskih odnosa. I sama je sudjelovala u implementaciji nekoliko energetskih projekata pa je kao takva prepoznata kao potencijalni partner u razradi ove projektne ideje.

Sudionicima konferencije uvodno su se obratili zamjenik Župana Međimurske županije, gospodin Josip Grivec te direktor Međimurske energetske agencije d.o.o., gospodin Alen Višnjić. Zamjenik Župana pohvalio je dosadašnji rad Agencije te se osvrnuo na uspješnu suradnju sa susjednom Mađarskom u implementaciji različitih projekata koji nisu isključivo energetske tematike. Direktor Agencije je osim kratkih uvodnih riječi pohvalio rad Agencije i njezinih djelatnika te istaknuo kako će Agencija u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. implementirati još jedan projekt koji se bavi problematikom energetskog siromaštva. Također je pozvao sve sudionike da prate naše službene web stranice, društvene medije, ali i sve ostale medije koji će prenositi najvažnije obavijesti vezane uz projekt kako bi se na vrijeme mogli uključiti u njegovu provedbu ovisno o aktivnostima.

Nakon toga je Danijela Vrtarić, stručna suradnica za pripremu, provedbu i praćenje projekata u Agenciji predstavila projekt, njegove osnovne i specifične ciljeve kao i aktivnosti koje će se implementirati u dvadesetomjesečnom razdoblju trajanja provedbe projekta. Istaknula je kako je glavni cilj projekta povećanje kapaciteta u prekograničnom javnom sektoru kroz suradnju te razmjenu znanja, iskustva i najboljih praksi na području održivog energetskog planiranja i ublažavanja klimatskih promjena. Osim standardnih projektnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje projektom i administraciju te informiranje i promociju, provest će se sljedeće aktivnosti: analiza postojećih praksi u održivom energetskom planiranju, izrada zajedničke prekogranične metodologije za strateško planiranje i izrada dvaju Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP), povećanje kapaciteta djelatnika u javnom sektoru te poboljšanje prekogranične suradnje kroz organizaciju radionica.

Budući da će se u sklopu projekta izraditi Akcijski planovi održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena za dvije jedinice lokalne samouprave (1 u Međimurju, 1 u Županiji Zala), u posljednjoj točci konferencije Niki Radiković, stručni suradnik za energetiku u Agenciji je ukratko prezentirao Akcijski plan održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) za Grad Čakovec. SECAP je ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje jasne i precizne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE te prilagodbe učincima klimatskih promjena na razini jedinice lokalne samouprave, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 40% do 2030. godine.

U konačnici, implementacijom projekta SEPlaM-CC nastojat će se povećati svijest o važnosti dugoročnog planiranja i upravljanja energetskim investicijama i prilagodbe klimatskim promjenama jer oni predstavljaju goruće probleme današnjice, dok će realizacija mjera definiranih u izrađenim SECAP-ima pomoći u stvaranju održivog okruženja za građane, povećanju kvalitete života te smanjenju emisije CO2 na administrativnom području izabranih općina.